Zasedání pracovní skupiny pro regionální rozvoj Rady NP Podyjí (tisková zpráva)

Dne 28. ledna 2010 proběhlo v Návštěvnickém centru Správy Národního parku Podyjí v Čížově zasedání pracovní skupiny pro regionální rozvoj Rady NP Podyjí. Hlavním bodem jednání bylo projednání návrhu zásad Jednacího řádu „Poradní komise Správy NP Podyjí pro výstavbu a územní plánování“. Členové pracovní skupiny - starostové obcí - se dohodli se představiteli Správy NP Podyjí na obsahu projednávaného dokumentu a o budoucí funkci potřebného poradního orgánu.

Ředitel Správy NP Podyjí Ing. Tomáš Rothröckl starosty obcí informoval o směrnici Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, která může být dalším krokem k podpoře spolupráce mezi obcemi a parkem.

&source=https://www.nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">