Zasaď strom z Národního parku Podyjí!

Správa Národního parku Podyjí připravila akci pro školy, obce, zájmové organizace a další zájemce z řad veřejnosti. V týdnu od 11. do 15. dubna si mohou zájemci vyzvednout předem objednané sazenice dubů a zasadit je ve svém okolí.

Zasazením sazenic vypěstovaných v národním parku si chceme připomenout dvacetileté výročí založení Národního parku Podyjí a zároveň oslavit Den Země, který připadá na 22. dubna.

Zejména ve školách znojemského regionu chceme touto akcí prakticky navázat na program „Národní park přichází do škol“, jehož prostřednictvím seznamujeme děti s tímto jedinečným chráněným územím. Vysazení stromů z Podyjí u Vás je symbolickým přenesením „podyjské přírody“, o kterou by se děti staraly.

 

dub zimní duby v Podyjí

Michaela Kolářová, "Útěk do lesů"Michaela Kolářová, "Útěk do lesů", ze soutěže Příroda kolem nás

Sazenice budou zájemcům předávány v areálu Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově. Součástí akce bude prohlídka 11. ročníku výstavy „Příroda kolem nás“, kde bude možno shlédnout vítězné výtvarné dětské práce vzešlé ze stejnojmenné celostátní soutěže. Tato výstava bude již tradičně instalována v prostorách Návštěvnického střediska v Čížově.

Upozorňujeme všechny zájemce, aby si vytipovali vhodné pozemky, kam sazenice dubů  vysadí. Jedná se o 3-leté prostokořené sazenice  dubu zimního o velikosti v rozmezí 80 – 120 cm. Dále je nutné vše projednat s vlastníky vybraných pozemků, aby nedošlo ke střetu zájmů.

Sazenice dubu zimního je možno objednávat a veškeré informace o akci lze získat  na e-mailové adrese infocentrum@nppodyji_cz,  nebo na telefonním čísle: +420 606 710 300.

Termín objednání sazenic je do 18.2.2011. Počet sazenic pro organizaci i jednotlivce je omezen.