Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Aktuální znění zákona č. 114/1992 Sb spolu s jeho historií na webu Zákony pro lidi