Záchrana starých odrůd ovocných stromů pokračuje (tisková zpráva)

Ze semen moravské jaderničky, odebraných na území ochranného pásma Národního parku Podyjí v roce 2008, byly vypěstovány jabloňové podnože. Pokud počasí dovolí, bude ve středu 7. 4. 2010 založena ovocná školka na pozemcích u nové budovy Lesní správy při Správě Národního parku Podyjí v Podmolí. Zde bude na podnože roubován materiál odebraný ve starých sadech na území parku, později snad i v jeho okolí.