Výskyt kočky divoké v Podyjí potvrzen

Před rokem to byla pouhá senzace, nyní existuje důkaz: rovněž v roce 2008 byl doložen výskyt 2 jedinců kočky divoké v NP Thayatal.

Už první doklad jejího výskytu na podzim 2007 vzbudil v odborných kruzích pozornost. Nyní může nejmenší národní park v Rakousku tuto senzaci potvrdit: "Důkaz výskytu kočky divoké v Podyjí nebyl žádný náhodný výsledek. DNA analýza vícekrát potvrdila, že kočka divoká je trvalým hostem v Podyjí a dokonce zde přezimuje", komentoval aktuální výsledek výzkumu ředitel NP Thayatal Robert Brunner.

 

kočka

Jelikož lze jen těžko rozlišit jedince kočky divoké od divoce zbarveného exempláře kočky domácí, je potvrzení výskytu přímým pozorováním zvířete nepříliš spolehlivé. V NP Thayatal proběhl proto výzkum pomocí metody vábení kočky divoké. Jednalo se o dřevěné kolíky potřené baldriánem, na kterých při tření a očichávání zanechala kočka divoká několik svých chlupů. Vzorky chlupů byly geneticky zkoumány ve Výzkumném ústavu v Senckenbergu. Dva vzorky z roku 2008 jednoznačně potvrdily přítomnost kočky divoké. Biolog NP Thayatal Christian Übl dodává: "Nález zdůrazňuje význam NP Thayatal, který v roce 2009 slaví své 10. výročí od založení, jako životního prostoru pro kočku divokou. Výzkum by se měl v roce 2009 rozšířit také do sousedního NP Podyjí v České republice, na rok 2010 je naplánován společný Life-Projekt s německým partnerem.

                                                                              zdroj: NP Thayatal