Vycházky do Podyjí v roce 2012 potěší ornitology i fotografy

/KALENDÁŘ VYCHÁZEK 2012/ - Téměř dvě desítky vycházek a exkurzí do Národního parku Podyjí a jeho okolí připravila Správa parku. Lidé se mohou těšit na vítání ptačího zpěvu u Šafova, letní výpravu za houbami na Čížovsku nebo lapání ranního světla pod vedením zkušených krajinných fotografů v okolí Hardeggu. Na první podyjskou vycházku se zájemci vypraví už poslední březnovou sobotu. Rok exkurzí tradičně zakončí silvestrovská vycházka, která zamíří do lesů u Podmolí.

 

 

!!!KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO ROK 2013 NALEZNETE ZDE!!!

 

 

Kalendář vycházek ke stažení Kalendář vycházek 2012 ke stažení (658,49 KB)

akce k EDCHU - květen 2012 Akce k Evropskému dni chráněných území - květen 2012 (1,11 MB)

Březen

31. 3. sobota – Cesta závějemi prachu (geologicko-vlastivědná exkurze do východní části NP Podyjí, pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)
Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 10.10 Šatově, nádraží (odjezd vlaku ze Znojma 9.57), předpokládaný odjezd vlaku ze Šatova zpět ve 14.23
Trasa: exkurze povede nenáročným terénem okolím Šatova a Hnanic, v programu je i návštěva keramické dílny
Doporučené vybavení: dobré obutí a přiměřený šat, svačinka a pár mincí na dopravu.
Zaměření: spraše – usazené horniny tvořené jemnými částečkami křemičitanového prachu se ukládaly v několika cyklech během čtvrtohor, na mnoha místech Znojemska a především u Šatova se staly základem cihlářského a keramického průmyslu

spraše

 


Duben

14.4. sobota – Putování po hradech horního Podyjí (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)
Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 8.30 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: Znojmo – Primmersdorf (zámek a barokní sýpka) – Eibenstein (hrad, románský kostel sv. Jiljí) – Kollmitz/Chlumec (hrad, tzv. Česká zeď, Klingerovo mauzoleum – výhledy) s návratem do Znojma cca v 18.30
Nutno s sebou: osobní doklady, jídlo a pití na celý den, 2 Eura na vstupné
Vstupné: 150,- Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem)
Poznámka: nutná předchozí přihláška do 10.4.2012 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)

Zaměření: historie a stavební památky horního Podyjí v Rakousku


22.4. neděle – Za jarním světlem do okolí Hardeggu (pořádáno ve spolupráci s Národním parkem Thayatal)
Vedoucí: Dana Mikulcová, Dieter Manhart – fotografové krajináři
Sraz: 7.30 Hardegg, most přes Dyji
Trasa: Hardegg – lesy NP Podyjí – Hardeggská vyhlídka – ústí Klaperova potoka – zpět Hardegg, cca 5km místy velmi náročným terénem s návratem na most cca ve 12.00
Doporučené vybavení: fotoaparát, dobrá obuv
Poznámka: exkurze pro maximálně 10 účastníků, nutná předchozí přihláška do 15.4.2012 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Upozornění: místo srazu je autem přístupné z území Rakouska (příjezd ze Znojma přes Hnanice a Niedefladnitz) a nebo pěšky z obce Čížov (cca 4 km pěšky)
Zaměření: vycházka při příležitosti Dne Země pro ty, kteří se chtějí zdokonalit při fotografování probouzející se jarní přírody

 

Květen

12.5. sobota – Vítání ptačího zpěvu (pořádáno ve spolupráci s Českou společností ornitologickou)
Vedoucí: Martin Valášek – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 6.00 Šafov, louka u židovského hřbitova (nad Podvesným rybníkem)
Trasa: pochůzka kolem rybníků max. 5 km nenáročným, místy podmáčeným terénem s návratem do 10.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, dalekohled
Zaměření: pozorování a určování ptáků, hlasy ptáků

rákosník


26. 5. sobota – Na kole do českého i rakouského Podyjí (pořádáno ve spolupráci s Cykloklubem Kučera)
Vedoucí: Čestmír Vala (Cykloklub Kučera Znojmo)
Sraz: 9.00 Znojmo, Stará vodárna (pod hrází Znojemské přehrady)
Trasa: Znojmo – Havraníky – Šobes – Čížov – Hardegg – Niedefladnitz – Hnanice – zpět Znojmo cca 50 km kopcovitým terénem s několika zajímavými zastávkami a návratem do 16.00
Doporučené vybavení: horské nebo trekkingové kolo v dobrém stavu
Poznámka: pro zájemce, kteří si netroufnou na celých 50 km, bude připravena i kratší trasa
Zaměření: putování na kole nejhezčími místy národních parků Podyjí a Thayatal


26. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské kapli
Začátek:
19.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: tradiční zpřístupnění kaple v Čížově s hudbou a zpěvem při příležitosti Evropského dne chráněných území, zhruba hodinový koncert v podání dětského sboru Carmina Clara

26. 5. sobota – Jak to umí příroda aneb Evropský den chráněných území v Podyjí
Vedoucí:
Robert Stejskal, Petr Vančura
Sraz: 9.00 Podmolí - u rybníka
Trasa: Podmolí – Žlebský potok – údolí Žlebského potoka – Hlubocké louky – zpět Podmolí cca 8 km místy velmi náročným terénem s návratem do 15.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, jídlo a pití na celý den
Poznámka: exkurze pro maximálně 25 účastníků, nutná předchozí přihláška do 22. 5. 2012 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: Samovolné procesy i ochrana biodiverzity - ukázky bezzásahových lesů i lesů s aktivní ochranou vybraných druhů a společenstev

Všechny akce 26. 5. 2012 jsou věnovány Evropskému dni chráněných území.

Evropský den chráněných území

akce k EDCHU - květen 2012 akce k EDCHU - květen 2012 (1,11 MB)

Červen

9.6. sobota – Podyjím za hady (pořádáno ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica, Brno)
Vedoucí: Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín – Ekologický institut Veronica, Brno
Sraz: 10.00 Hnanice,  u bývalé roty pohraniční stráže
Trasa: Hnanice – Šobes – Devět mlýnů – Sealsfieldův kámen – Havranické vřesoviště – zpět Hnanice, cca 14 km středně těžkým terénem s ukončením do 17.00
Doporučené vybavení: terénní oděv, dalekohled, fotoaparát
Poznámka: GPS přístroj výhodou
Zaměření: poznávání života plazů ve východní části NP Podyjí

užovka obojková


23.6. sobota – Za letními houbami do údolí Klaperova potoka (pořádáno ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii)
Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost pro mykologii
Sraz: 9.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Kozí stezka – údolí Klaperova potoka – Čížov, cca 8 km středně náročným terénem s návratem do 15.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, košík, zápisník, tužka
Poznámka: trasa může být změněna podle aktuální růstové situace
Zaměření: poznávání běžných i méně známých druhů hub

 

Červenec

14.7. sobota – Krajina, urbanismus, architektura
Vedoucí:
Petr Lazárek, Zuzana Svobodová – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00, Znojmo, parkoviště před Louckým klášterem
Trasa: Loucký klášter – Sedlešovice – viniční tratě pod Kraví horou – Konice a zpět k Louckému klášteru, cca 8 km lehkým terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pořádná svačina
Zaměření: seznámení s novou turistickou trasou, informačním panelem, vyhlídkou na dno třetihorního moře (plavky vítány), obraz sídla v krajině, urbanistická struktura sídel, architektonický vývoj tradičního domu Podyjí


29.7. neděle – Vycházka za jazzem (pořádáno ve spolupráci s pořadateli Znojemského hudebního festivalu 2012)
Vedoucí: pracovníci Správy Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 před budovou Jihomoravského muzea ve Znojmě, ulice Přemyslovců
Doporučené vybavení: podložka na sezení v přírodě
Zaměření: vycházka do přírody Národního parku Podyjí a od 11.00 závěrečný
koncert Znojemského hudebního festivalu 2012 - jazzové matiné v přírodě v podání
Kouda's Quartet
Poznámka: v případě deště vycházka odpadá a koncert se bude konat v prostorách
Znojemského hradu
Podrobnosti o prodeji vstupenek: www.hudbaznojmo.cz, TIC Obroková, Znojmo

jazzová vycházka 2009


Srpen

11.8. sobota – Do kopců v okolí Miroslavi
Vedoucí:
Martin Škorpík – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 8.30 Miroslav, náměstí
Trasa: Miroslav – Národní přírodní památka Miroslavské kopce – silnice na Hostěradice –letiště – Markovy kopce – zpět Miroslav, cca 10,5 km středně náročným terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, jídlo, pití
Poznámka: v případě potřeby ochrana proti slunci
Zaměření: živá i neživá příroda Národní přírodní památky Miroslavské kopce a jejího okolí, přetváření krajiny a vliv lidské činnosti na přírodu


25.8. sobota – Bezmotorové cestování aneb jaké finty vymyslely rostliny k rozšiřování svých semen
Vedoucí:
Lenka Reiterová – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Havraníky, u kostela
Trasa: Havraníky – Staré vinice – rota Hnanice – Gruberův mlýn – Judexův mlýn – studánka Pod lipami – Havraníky, cca 7,5 km nenáročným terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: staré vlněné ponožky, pletené rukavice, lupa, svačina
Zaměření: méně známé zajímavosti rostlinného světa nejteplejší části NP Podyjí


Září

8.9. sobota – Evropská netopýří noc (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a Českou společností pro ochranu netopýrů)
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 19.30, Čížov, parkoviště před obcí
Trasa: procházka po okolí Čížova středně těžkým terénem, který se v noci může zdát náročnější než za dne, cca 5 km s návratem do 23.00
Doporučené vybavení: baterka, pevná obuv, teplé oblečení
Zaměření: večerní až noční vycházka zaměřená na pozorování netopýrů

netopýr Myotis alcatoe


16.9. neděle – Hrady a mlýny na Dyji (pořádáno ve spolupráci s Národním parkem Thayatal)
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku Podyjí, Christian Übl – Správa Národního parku Thayatal
Sraz: 9.00 Merkersdorf, parkoviště pod hradem Kaja
Trasa: Kaja – Umlaufsberg – Faltýskův mlýn – Nový Hrádek – Novohrádecký mlýn – zpět Kaja, cca 10 km místy velmi náročným terénem s návratem do 16.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, dalekohled, jídlo a pití na celý den
Poznámka: exkurze pro maximálně 15 účastníků, nutná předchozí přihláška do 10.9. 2012 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: opuštěné údolí Dyje pod Novým Hrádkem z rakouské strany


22.9. sobota – Mašovická střelnice, jak ji někteří neznáte
Vedoucí:
Robert Stejskal – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Mašovice, u kostela
Trasa: Mašovice – Mašovická střelnice a zpět, nenáročným terénem s návratem v odpoledních hodinách
Poznámka: program bude upřesněn do 1.9.2012 na stránkách www.nppodyji.cz
Zaměření: ukázka nejzajímavějších biotopů a péče o ně na bývalém vojenském cvičišti


Říjen

6.10. sobota – Autobusem za mlži, plži, hlavonožci a dalšími potvorami z třetihor (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)
Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 8.30 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: Znojmo -  Jaroslavice – Hrádek – Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou – Božice, návrat zpět do Znojma cca ve 14.00 
Doporučené vybavení: dobré obutí a oblečení, svačinka a pár mincí na občerstvení
Zaměření: paleontologická exkurze do karpatské předhlubně, jejíž mořské usazeniny pokrývají východní část NP Podyjí, exkurze je součástí doprovodného programu k výstavě „Poslední moravské moře“ připravené ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě
Vstupné: 100,- Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem)
Poznámka: nutná předchozí přihláška do 1.10.2012 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)


20.10. sobota – Za krásami podzimního lesa (pořádáno ve spolupráci s Národním parkem Thayatal)
Vedoucí: Petr Vančura – Správa Národního parku Podyjí, Wolfgang Riener – Správa Národního parku Thayatal
Sraz: 8.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na parkovišti před obcí) 
Trasa: Čížov – Na Keplech – Obelisk – Hamerská lávka – Braitava – NP Thayatal – Hardegg – zpět Čížov, mimořádně náročná trasa obtížným terénem s návratem v cca 16.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, dalekohled, jídlo a pití na celý den
Poznámka: nutná předchozí přihláška do 10.10.2012 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: lesy českého i rakouského Podyjí, principy hospodaření v lesích v obou národních parcích

podzimní les

 

Prosinec

31. 12. pondělí – Silvestrovská vycházka
Vedoucí:
Tomáš Vrška – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 13,00 Podmolí, u areálu lesní správy (auta mohou parkovat v areálu lesní správy nebo u cesty před lesní správou)
Trasa: Lesní správa Podmolí – Velký Fišegrán – podél řeky na Barák –zpět k lesní správě, cca 7 km velmi náročným terénem (strž, břeh řeky) s ukončením do 16,00
Doporučené vybavení: pevná obuv
Zaměření: rozloučení s rokem 2012 v zimní přírodě, jak a proč se mění druhová skladba lesů vlivem přímého i nepřímého působení člověka