Vycházky do Podyjí 2017

Téměř dvě desítky vycházek do Podyjí a dalších akcí pro vás na letošní sezónu připravili správci Národního parku Podyjí a jejich spolupracovníci. Zavedou vás za skutečným pramenem Daníže, po stopách Železné opony nebo mezi pavouky, hady či netopýry. První naše letošní exkurze se uskuteční 8. dubna a bude věnovaná geologii. Cyklus uzavře tradiční Silvestrovská vycházka na sklonku roku. 

Duben

8. 4. sobota – Z moravika na skok do moldanubika a zase zpět
Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 9.45 Vranov nad Dyjí, náměstí, před restaurací Formoza
Trasa: Vranov nad Dyjí – Švédský vryp – Silberloch – Granátová zátoka – Onšov – Šumná, asi 7 km středně náročným terénem, ale s dvěma prudkými stoupáními s ukončením na nádraží v Šumné ve 14.20 (odjezd vlakem do Znojma ve 14.26)
Doporučené vybavení: dobré obutí, svačina, malé kladívko na vzorkování neživé přírody a pár mincí na dopravu autobusem nebo vlakem domů.
Zaměření: geologie, minerály, fotogenické vrásy dokládající dramatický vývoj regionu v geologické minulosti, zajímavosti neživé přírody mezi Vranovem a Šumnou

22. 4. sobota – Za poznáním prehistorie a historie Moravského Krumlova a jeho okolí
Vedoucí: Jiří Kacetl a David Rožnovský - Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu
Trasa: odborná exkurze autobusem a částečně pěšky (chůze cca 4 km). Středověkou znojemsko – brněnskou cestou Znojmo – Vedrovice – Krumlovský les – kaple sv. Floriána – Moravský Krumlov s mnoha zajímavými historickými památkami. Součástí programu je společný oběd v restauraci. Předpokládaný návrat do Znojma po 19.00
Nutno s sebou: dobrá obuv, svačina, pití, kapesné na vstupy do muzeí (Vedrovice, Moravský Krumlov), peníze na oběd
Zaměření: archeologie a historie města a jeho okolí
Cena: 150 Kč (zahrnuje dopravu autobusem) 
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 10. 4. 2017 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)

Květen

6. 5. sobota – Vítání ptačího zpěvu
Vedoucí: Václav Křivan – Český svaz ochranců přírody Kněžice
Sraz: 6.00 Havraníky, u kostela
Trasa: Havraníky – vřesoviště – Devět mlýnů – Staré vinice – zpět Havraníky, cca 7 km nenáročným terénem s návratem do 11.00
Doporučené vybavení: dalekohled
Zaměření: ranní vycházka do okolí Havraníků, pozorování ptáků a poslech jejich hlasů na probouzejícím se vřesovišti i v údolí Dyje

13. 5. sobota – Cestou necestou ze Znojma do Retzu
Sraz: 8.00 - 10.00 Znojmo, hrad, nádvoří před rotundou
Trasa: Znojmo – Sealsfieldův kámen – Devět mlýnů – Heiliger Stein – Retz, středně náročným terénem cca 20 km s ukončením v Retzu na náměstí před budovou Nové radnice do 18.00, doprava zpět individuálně
Nutno s sebou: dobrá turistická obuv, svačina, peníze na cestu zpět
Zaměření: již 13.ročník tradičního turistického pochodu východním okrajem národního parku a dolnorakouskými vinicemi

20. 5. sobota – Dvojitý agent Homo sapiens a jeho oběť: les aneb kapitoly z aplikované ekologie
Vedoucí: Tomáš Vrška - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Sraz: 9.30 Lukov, u kostela
Trasa: Lukov – Rambach – ústí Klaperova potoka – Sloní hřbet – Muflonní kopec – Pyramida – zpět Lukov, po cestách i mimo cesty, asi 8 km mimořádně náročným terénem s návratem do 16.00
Doporučené vybavení: pevná obuv
Zaměření: povídání a putování lesními porosty, které člověk změnil v minulosti přímou exploatací a dnes jim dává prostor k samovolnému vývoji a přitom (i když by třeba nechtěl) je ovlivňuje nepřímo. Jak se projevuje v lese klimatická změna, fragmentace okolní krajiny a jak všechno souvisí se vším

20. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské kapli
Začátek: 18.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: tradiční zpřístupnění kaple v Čížově s hudbou a zpěvem u příležitosti Evropského dne chráněných území, zhruba hodinový koncert pěveckého souboru Mosty ze Znojma (písně lidové i duchovní, spirituály)

27. 5. sobota – Nové místo pro setkávání lidí
Sraz: 14.00 Hardegg, most přes Dyji
Program: otevření nového informačního bodu Správy Národního parku Podyjí v budově bývalé celnice, vernisáž výstavy rakouského fotografa a sběratele Herberta Bednarika „Nedávná historie městečka Hardegg“

Červen

3. 6. sobota – Za užovkami do Národního parku Podyjí
Vedoucí: Zdeněk Mačát – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Havraníky, parkoviště u penzionu Podyjí v horní části obce
Trasa: Havraníky – Devět mlýnů - Šobes – a zpět, cca 8 km po nenáročných trasách do biotopů slepýše a všech našich čtyř druhů užovek s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, svačina, pití
Zaměření: herpetologie, vycházka za poznáním českých užovek

15. 6. čtvrtek – Krajiny Ferdinanda Bučiny a Tomáše Rasla
Sraz: 17.00, Vranov nad Dyjí, státní zámek
Program: vernisáž výstavy „Naše krajiny v letech 1937-2017“ očima fotografů Ferdinanda Bučiny a jeho vnuka Tomáše Rasla a otevření sezónního informačního bodu Správy NP Podyjí v galerii Thayana na nádvoří vranovského zámku
Poznámka: výstava bude otevřena každý den kromě pondělí až do 30. 9. 2017, v měsíci září pouze o sobotách, nedělích a svátcích

17. 6. sobota – Pastva nejen pro oči, ale i žaludek – plané rostliny jako koření a jídlo
Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 9.00 Znojmo, most přes Dyji pod hrází Znojemské přehrady
Trasa: Znojmo – Kraví hora – Konice, vycházka nepříliš náročným terénem s výstupem na Kraví horu, cca 5 km s návratem do 13.00. Návrat možný pěšky nebo hromadnou dopravou z Konic.
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: rostliny a jejich využití v kuchyni

Červenec

2. 7. neděle – Co vypráví řeka?
Vedoucí: Kateřina Feikusová, Birgit Gruber – spolupracovnice správ národních parků Podyjí a Thayatal
Sraz: 14.30 Merkersdorf, parkoviště pod hradem Kaja
Trasa: zřícenina hradu Kaja – údolím potoka Kajabach k Dyji a stejnou cestou zpět, celkem 3 km ve stínu nenáročným terénem, vhodné i pro kočárky, s návratem do 18.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pokrývka hlavy, pití, svačina, plavky
Zaměření: program zaměřený na faunu a floru Národního parku Thayatal. Postavíte si lodičku z kůry, zapojíte svou fantazii při tvorbě land-artu, posvačíte společně s našimi rakouskými sousedy na květnaté louce na břehu Dyje. Prosím, vezměte s sebou své vlastnoručně vyrobené domácí dobroty.
Poznámka: touto společnou akcí začíná Český týden v Národním parku Thayatal se speciální nabídkou pro české návštěvníky Thayatalu (tato nabídka potrvá do 8. 7. a bude prezentována na www.np-thayatal.at)
Nutná předchozí přihláška: do 30. 6. 2017 na tel. 00420604157350

23. 7. neděle – Vycházka za jazzem
Vycházka do přírody Národního parku Podyjí a závěrečný koncert Znojemského hudebního festivalu 2017. Podrobnosti programu budou upřesněny do 30. 6. 2017 a budou k dispozici na www.nppodyji.cz a www.hudbaznojmo.cz

Srpen

12. 8. sobota – Za pavouky do Podyjí
Vedoucí: Ondřej Machač - Česká arachnologická společnost
Sraz: 9.30, Znojmo – Hradiště, parkoviště u hřbitova
Trasa: Hradiště - Králův stolec – Andělský mlýn – Cínová hora – zpět Hradiště, cca 8 km středně náročným terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Zaměření: ukázka běžných i vzácných pavoučích obyvatel Podyjí a plno zajímavostí o jejich životě

26. 8. sobota – Temná obloha nad Podyjím
Vedoucí: Radek Dřevěný (Znojemská astronomická společnost – www.znas.cz)
Sraz: 20.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na parkovišti před obcí)
Program: od 20.00 improvizované planetárium v budově návštěvnického střediska (přednáška), od 21.00 veřejné pozorování noční oblohy nad Čížovem s ukončením do 23.00
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 31. 7. 2017 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: zajímavosti noční oblohy, pozorování astronomickými dalekohledy, co je to vlastně světelné znečištění

Září

2. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: Uherčice, nádvoří u pokladny státního zámku. Program se bude opakovat ve třech cyklech, začátek cyklu bude v 19.30, ve 21.00 a ve 22.00. Návštěvníkům bez malých dětí doporučujeme využití pozdějšího začátku programu.
Trasa: Státní zámek Uherčice a jeho bezprostřední okolí.
Doporučené vybavení: teplé oblečení, pevnou obuv, peníze na občerstvení, případně na vstupné do zámku.
Nutno s sebou: baterku
Zaměření: Povídání o netopýrech na zámku, který je pro jeden z našich vzácných druhů letounů – vrápence malého – vyhlášen jako evropsky významná lokalita. Nahlédnutí do prostor využívaných netopýry. Ukázky výzkumných metod sledování netopýrů v zámeckém lesoparku a blízkém okolí.
Poznámka: Akce se koná za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí.

10. 9. neděle – Na kole podél bývalé železné opony
Vedoucí: Hannes Reiser – Správa Národního parku Thayatal, David Grossmann – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Retz, náměstí
Trasa: Retz – Heiliger Stein – Hnanice – Podmolí – Čížov – Hardegg – Niederfladnitz – zpět do Retzu, cca 50 km kopcovitým terénem obou národních parků
Doporučené vybavení: horské nebo trekkingové kolo v dobrém technickém stavu, svačina, dostatek tekutin, menší finanční hotovost v korunách i eurech
Zaměření: společná českorakouská vyjížďka podzimní přírodou Národního parku Podyjí - Thayatal

23. 9. sobota – Za skutečným pramenem potoka Daníže
Vedoucí: Martin Škorpík – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice - Fládnitzká cesta – odbočky na zajímavá místa – státní hranice – mokřad na hranici – podél Daníže k pramenu – zpět až do Hnanic, středně náročnou, místy zamokřenou trasou cca 10 km s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: terénní oblečení a obuv, jídlo a pití
Zaměření: minulost krajiny a její změny po skončení ledové doby, drobné vodní toky v NP Podyjí, příroda koncem září

Říjen

15. 10. neděle – Podzimním lesem Národního parku Thayatal
Vedoucí: Petr Vančura – Správa Národního parku Podyjí, Wolfgang Riener – Správa Národního parku Thayatal
Sraz: 9.00 Hardegg, pod hodinovou věží
Trasa: nepřístupnými partiemi Národního parku Thayatal, cca 10 km mimořádně těžkým terénem s nejedním broděním přes potoky, s návratem okolo 15.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pití, svačina
Zaměření: lesy a pralesy Národního parku Thayatal oděné do podzimních barev
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 1. 10. 2017 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)

28. 10. sobota – Zapomenutá krajina ve Vranově nad Dyjí a císařský Schönbrunn ve Vídni, možnosti, souvislosti
Vedoucí: Jan Kozdas – Národní památkový ústav
Sraz: 9.45 Vranov nad Dyjí, pod sochou sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Dyji
Trasa: Vranov – Feliciina studánka – Pěticestí – Zámecká alej – kruhový rondel – zpět Vranov nad Dyjí, max. 6 km středně náročným terénem s návratem do 14.00, možnost odjezdu do Znojma autobusem ve 14.16
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Zaměření: krajinářské a zahradní úpravy v době baroka a klasicismu, pozoruhodné souvislosti vranovské Braitavy a vídeňského Schönbrunnu

Prosinec

31. 12. neděle – Silvestrovská vycházka
Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 14.00 Příčky, křižovatka na turistické cestě k Novému Hrádku (auta, prosím, odstavte v obci Lukov)
Trasa: přibližně 6 km dlouhá, povede lesními hvozdy mezi Lukovem a Podmolím, středně náročným a možná i zasněženým terénem s pravděpodobným návratem až za tmy
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka pro zpáteční cestu z lesa a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku
Zaměření: zimní příroda, výhledy do kraje, historie i Silvestrovské rozjímání…