Kalendář vycházek 2014

Vycházky, exkurze a další akce, které pro vás na tuto sezónu přichystala Správa Národního parku Podyjí, zamíří opět na mnohá zajímavá místa - některé náměty jsou již tradiční a očekávané, jiné budou mít premiéru. Na první výlet se můžete vydat již 12. dubna.  

 

cestou 2

První exkurzí za horninami a minerály Vranovska provede zájemce geolog Jihomoravského muzea Jaroslav Šmerda. Následovat bude Mokřadní vycházka se zoologem téže instituce Antonínem Reiterem a do třetice se můžeme těšit na muzejního botanika Radomíra Němce, který nás začátkem května seznámí s tím, které plané rostliny můžeme venku ochutnávat, či si z nich přímo doma uvařit. Další akce budou zaměřeny na astronomii, motýly, železnou oponu, houby, lesy i další živočichy a rostliny. Milovníci kulturních akcí mohou navštívit výstavy a koncerty. Nechybí ani dvě vyjížďky za hranice národního parku - jedna s novým zaměřením - za významnými stromy Znojemska a druhá  tradiční po památkách, tentokrát na Jemnicko.

Na své si tentokrát přijdou rodiny s dětmi, protože v nabídce mohou najít vycházky s krátkými trasami i akce přímo zaměřené na tuto kategorii - Co vypráví řeka a Po stopách kočky divoké.

 

Kalendář vycházek a exkurzí pro veřejnost na rok 2014

Duben

12.4. sobota – Horniny a minerály mezi Vranovem a Podmyčí (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)
Vedoucí: Jaroslav Šmerda - Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Sraz: 8.00 Vranov nad Dyjí, náměstí
Trasa: Vranov nad Dyjí – Feliciino údolí – Junácké údolí – zpět Vranov nad Dyjí, cca 6 km středně náročným terénem s návratem nejpozději do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, občerstvení, malé kladívko
Zaměření: neživá příroda, opuštěné lůmky v okolí Vranova nad Dyjí

26. 4. sobota – Mokřadní vycházka (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 9.30 Lukov, u autobusové zastávky (možno využít linkový autobus ze Znojma v 9.00)
Trasa: Lukov – údolí Klaperova potoka – Čížov, náročným a místy zejména mokrým terénem, asi 8 km. Ukončení v Čížově kolem 14.00, možno využít autobus do Znojma či zpět do Lukova ve 14.12
Doporučené vybavení: síťka, dalekohled, lupa či jiné vybavení pro zoologická pozorování, svačina
Nutno s sebou: pevná, případně nepromokavá obuv, dobrá nálada
Zaměření: pozorování živočichů (obojživelníků, hmyzu i jiných) v několika vzájemně odlišných mokřadních prostředích

Květen

3.5. sobota Pastva nejen pro oči, ale i žaludek – plané rostliny jako koření a jídlo
(pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)
Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 9.00 Znojmo, lávka přes Dyji pod hrází Znojemské přehrady
Trasa: Znojmo – Kraví hora – Konice, vycházka nepříliš náročným terénem s výstupem na Kraví horu, cca 5 km s návratem do 13.00. Návrat možný pěšky nebo hromadnou dopravou z Konic.
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: rostliny a jejich využití v kuchyni

8.5. čtvrtek Astronomický den v Podyjí (pořádáno ve spolupráci se Znojemskou astronomickou společností)
Vedoucí: Radek Dřevěný (Znojemská astronomická společnost – www.znas.cz)
Sraz: 20.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na parkovišti před obcí)
Program: od 20.00 improvizované planetárium v budově návštěvnického střediska (přednáška), od 21.00 veřejné pozorování noční oblohy nad Čížovem s ukončením do 23.00
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 30.4.2014 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: zajímavosti noční oblohy, pozorování astronomickými dalekohledy, dalším souvisejícím programem bude exkurze pro veřejnost 23.8.2014

10.5. sobota – Za motýly listnatých lesů (pořádáno ve spolupráci s Lesní ochrannou službou)
Vedoucí: Jan Liška – Lesní ochranná služba, Lesnický výzkumný ústav v.v.i.
Sraz: 9.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Na Keplech – Hardeggská vyhlídka – a zpět, nenáročná trasa s malým převýšením v celkové délce kolem 7 km, s návratem v cca 13.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, ruční lupa, popř. dalekohled
Zaměření: podání základních informací o výskytu motýlů v NP Podyjí, pozorování a určování housenek a dospělců druhů vázaných na lesní dřeviny (se zaměřením na přemnožení tzv. komplexu jarních defoliátorů, které v Podyjí probíhá)

17.5. sobota – 25 let bez železné opony (pořádáno ve spolupráci se Správou Národního parku Thayatal a obcemi Hardegg a Vranov nad Dyjí)
Sraz: 17.00 Hardegg, most přes Dyji
Program: otevření výstavy dobových fotografií z doby železné opony, vzpomínky z období, kdy řeka oddělovala oba národy, občerstvení a hudba na hraničním mostě, program pro rodiny s dětmi, ukončení až za tmy (bude upřesněno po 10.5.2014 na www.nppodyji.cz)
Zaměření: českorakouská akce pro veřejnost, připomínka výročí čtvrtstoletí pádu železné opony

24.5. sobotaUžovka stromová a její přátelé (pořádáno ve spolupráci se základní organizací Českého svazu ochránců přírody Veronica při příležitosti Evropské dne chráněných území)
Vedoucí: Mojmír Vlašín (ZO ČSOP Veronica)
Sraz: 9.00 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice - Pod  Šobesem - Lipinská louka – Šobes – zpět Hnanice, cca 4 km  jen po cestách s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: fotoaparát, klíč k určování obojživelníků a plazů (http://www.veronica.cz/?id=4&i=368&id_kat=4)
Nutno s sebou: pevná obuv
Zaměření: zoologie, herpetologie, terapie pro ty, co se bojí hadů

24.5. sobota – Co vypráví řeka (pořádáno ve spolupráci se Správou Národního parku Thayatal a základní organizací Českého svazu ochránců přírody Kněžice)
Vedoucí: Claudia Waitzbauer - Správa Národního parku Thayatal, Kateřina Feikusová – ZO ČSOP Kněžice
Sraz: 14.00 parkoviště pod hradem Kaja (Rakousko)
Trasa: Kaja – údolí potoka Kajabach k řece Dyji a zpět, středně náročným terénem s návratem do 17.30
Nutno s sebou: jídlo na společný piknik na břehu Dyje
Zaměření: program pro rodiny s dětmi, hledání raka, vydry a dalších živočichů, pouštění vlastnoručně vyrobených loděk po řece Dyji

24. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské  kapli
Začátek: 18.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: tradiční zpřístupnění kaple v Čížově s hudbou a zpěvem u příležitosti Evropského dne parků, zhruba hodinový koncert pěveckého sboru znojemského gymnázia
Poznámka: auta, prosím, odstavte na parkovišti před obcí

24. 5. sobota – RETRO výstava fotografií
Začátek: 19.30 Čížov, Galerie Lesovna
Vstupné: dobrovolné
Program: vernisáž výstavy černobílých fotografií - krajina, lidé,dokument
Poznámka: auta, prosím, odstavte na parkovišti před obcí


Červen


7.6. sobota – Po čem si šlapeme aneb nenápadný půvab plevelů
Vedoucí: Lenka Reiterová – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Havraníky, u kostela
Trasa: Okruh polní a ladní krajinou kolem Havraníků, cca 5 km nenáročným terénem, s návratem kolem 12.00, vhodné i pro rodiny s dětmi
Doporučené vybavení: pokrývka hlavy, dostatek tekutin, lupa
Zaměření: rostliny v polní krajině okolo Havraníků


21. 6. sobota – Autobusem za stromy Znojemska
Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa Národního parku Podyjí,  Alžběta Brzkovská – Klub přátel stromů Znojemska
Sraz: 9.00 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: Znojmo – Kravsko – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – zpět Znojmo, autobusem a několikrát pěšky kratší nenáročné úseky, návrat přibližně do 18.00
Doporučené vybavení: peníze na oběd
Cena: 150,- Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem)
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: výběr zajímavých stromů, které prošly anketou Strom Znojemska během všech čtyř ročníků, návštěva dalších méně známých míst na severozápad od Znojma


Červenec

12.7. sobota – Podyjí očima hydrobiologa (pořádáno ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p.)
Vedoucí: Petr Komzák – Povodí Moravy, s.p.
Sraz: 9.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavit na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Starý rybník – Mahrova studánka – louka pod Ledovými slujemi – zpět Čížov, cca 10 km středně náročným terénem s návratem okolo 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, lupa
Zaměření: vodní bezobratlí stojatých i tekoucích vod národního parku

 

19.7. sobota – Po stopách kočky divoké (pořádáno ve spolupráci se základní organizací Českého svazu ochránců přírody Kněžice)
Vedoucí: Kateřina Feikusová (ZO ČSOP Kněžice)
Sraz: 12.00 Hardegg, parkoviště před budovou Nationalparkhausu (nad obcí na okraji lesa směrem na Merkersdorf)
Trasa: Nationalparkhaus – Einsiedlerwiese – Hardegg – zpět Nationalparkhaus, cca 4-5 km dlouhá trasa poměrně nenáročným terénem, program hravý, vhodný zejména pro rodiče s dětmi s návratem zpět k Nationalparhausu do 15.30, zde bude možno shlédnout jako poslední bod programu krmení divokých koček ve výběhu v areálu Správy NP Thayatal
Doporučené vybavení: pevná obuv, pokrývka hlavy, svačina, dalekohled
Nutno s sebou: doklady, vstupné na krmení koček divokých (dospělí 2 Euro, děti 1 Euro)
Zaměření: skrytý život koček divokých, výsledky dosavadních výzkumů těchto živočichů, hry pro děti v lesích NP Thayatal i u řeky Dyje

 

27.7. neděle Koncertní piknik v Národním parku Podyjí (pořádáno ve spolupráci s pořadateli Znojemského hudebního festivalu 2014)

Sraz: 8,00 u Jihomoravského muzea, vstup volný
Sraz pro pěší možný také: 10:00 u kostela v Hnanicích, vstup volný
od 11.00 Koncertní piknik na Havranickém vřesovišti - hudební uskupení Rajtaraj
Vstupné: v předprodeji 150 Kč / na místě 200 Kč, možno objednat piknikový koš
do pátku 25.7. na vstupenky@hudbaznojmo_cz
Zaměření: Vycházka a cyklovyjížďka do přírody Národního parku Podyjí a
závěrečný koncert Znojemského hudebního festivalu 2014 s piknikem. Na dopoledním pikniku na Havranickém vřesovišti zahraje hudební uskupení Rajtaraj. Jejich akustický etnošraml vycházející z tradic Balkánu, Skandinávie i západní Evropy přinese netradiční hudební zážitek. 
Poznámka k trasám: Pěší trasy - ze Znojma cca 9 km středně náročným terénem, od kostela cca 2 km nenáročným terénem. Cyklotrasa bude vybrána na místě dle zájmu účastníků -
cca 10 - 13 km.


Srpen

16.8. sobota – Přírodou za letními tóny (pořádáno ve spolupráci s Občanským sdružením Popice Charlese Sealsfielda)
Vedoucí: Robert Stejskal, Martin Valášek – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 13.30 Konice, před hospodou (zájemci o celý program) a nebo 15.30 Popice, Muzeum Charlese Sealsfielda (zájemci pouze o koncert)
Trasa: procházka záhumením Konic a Popic lehkým nenáročným terénem, maximálně 3 km se zakončením v Muzeu Charlese Sealsfielda v Popicích a s malým překvapením na cestě
Zaměření: vycházka letní přírodou (vřesoviště, stepi, vinice) zakončená koncertem česko-rakouského umělce Martina Hammerle (www.martino.at) v muzeu v Popicích, součástí akce i výstava fotografií
Vstupné na koncert: dobrovolné


23.8. sobota – Temné nebe nad Podyjím (ve spolupráci se Znojemskou astronomickou společností)
Vedoucí: Radek Dřevěný - Znojemská astronomická společnost, Martin Škorpík – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 22.00 Hardegg, na mostě přes Dyji
Trasa: Hardegg – Hardecká vyhlídka – Na Keplech a zpět, cca 5 km po cestách s návratem do 2.00
Poznámka: místo srazu je dostupné pěšky z Čížova (cca 4 km) a nebo autem přes území Rakouska,  nutná předchozí přihláška do 10.8.2014 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail:frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Doporučené vybavení: teplé oblečení, baterka
Zaměření: světelné znečištění krajiny, pozorování noční oblohy


Září

6. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a Českou společností pro ochranu netopýrů)
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 19.30 Havraníky, u rybníka (horní konec obce)
Trasa: Havraníky – údolí Dyje (Devět mlýnů) a zpět, noční vycházka poměrně náročným terénem, asi 7 km, návrat do Havraníků nejpozději ve 23.00.
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterka, pevná obuv,
Zaměření: pozorování netopýrů v jejich přirozeném prostředí, detekce ultrazvukových hlasů


14.9. neděle – Po stopách železné opony (pořádáno ve spolupráci se Správou Národního parku Thayatal)
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku Podyjí, Christian Übl – Správa Národního parku Thayatal
Sraz: 9.00, Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Fládnická louka – Lipinská lávka – Železné schody – Šobes a zpět, cca 10 km náročným, kopcovatým terénem s návratem okolo 15.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na celý den
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 31.8.2014 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka po stopách mladší i starší linie bývalé železné opony


20.9. sobota – Putování po památkách královského města Jemnice a jejího okolí (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)

Poznámka: Tato exkurze je již plně obsazená, v spučasné době se zapisují pouze náhradníci!
Vedoucí: Jiří Kacetl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo - Lubnice (barokní kostel sv. Jiří) - Police (renesanční zámek) - Kostníky (hájek s hrobkou polických pánů) - Kdousov (barokní kostel sv. Linharta) - Jemnice (gotický kostelík sv. Víta, románský kostel sv. Jakuba v Podolí, gotické opevnění města, renesanční kostel sv. Stanislava s věží, zámek s parkem, židovský hřbitov) - návrat zpět do Znojma nejpozději v 19.00
Cena: 150,- Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem)
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 10.9.2014 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: památky a zajímavá místa dávné i nedávné historie v okolí města Jemnice

 

Říjen

4.10. sobota – Za houbami na Havranické vřesoviště (pořádáno ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii)
Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost pro mykologii
Sraz: 9.00 Havraníky, u rybníka na horním konci obce
Trasa: Havraníky – cestou necestou přes Havranické vřesoviště – Popice
ca do 5 km lehkým terénem s návratem okolo 13.00
Doporučené vybavení: fotoaparát, zápisník, pevná obuv
Zaměření: seznámení s mykoflórou nelesních stanovišť NP Podyjí, poznávání nalezených hub (na exkurzi možné přinést i vlastní houby k určení)


18.10. sobota – Jak se změnily lesy v posledním desetiletí?
Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Milan Pořízka – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Podmolí, na parkovišti u rybníka
Trasa: Podmolí – údolí Hajského potoka – Nad Šobesem – Podmolí, cca do 8 km středně těžkým terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina
Zaměření: ukázky péče o lesní ekosystémy, prezentace změn lesa ve vazbě na nový lesní hospodářský plán


Prosinec

31. 12. středa – Silvestrovská vycházka do okolí Hardeggu (pořádáno ve spolupráci se Správou Národního parku Thayatal)
Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr (Správa Národního parku Podyjí)
Sraz: 14.00 Hardegg, na lávce přes Dyji
Trasa: Hardegg – skalní vyhlídky v jeho okolí, cca 4 km středně náročným terénem s návratem do 16.30 zpět k lávce
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada
Poznámka: místo srazu je dostupné pěšky z Čížova (cca 4 km) a nebo autem přes území Rakouska
Zaměření: rozloučení s rokem 2014 v zimní přírodě

NP_Podyji_Kalendar_vychazek_14.pdf NP_Podyji_Kalendar_vychazek_14.pdf (1,57 MB)