Všemi smysly: mladí ochránci na Čižovsku rozpoznávali rostliny a sledovali výzkum Ledových slují

Pravidelné setkání mladých ochránců přírody se tentokrát odehrálo na Čížovsku. Mladí lidé se zde minulý víkend seznamovali s rostlinami, které rostou v národním parku a dozvěděli se také více o unikátním výzkumu, který nyní mapuje podzemní i nadzemní prostory Ledových slují.  V reportáži setkání popsala Svatava Holubová

Image

V pátek 7.6.  a v sobotu 8.6. 2013 se opět sešlo jedenáct mladých příznivců Národního parku Podyjí, tentokrát v obci Čížov. Akce byla naplánována již při posledním únorovém setkání v Havraníkách, tedy přibližně před čtvrt rokem, kdy nikoho z nás nenapadlo, jaké počasí nám začátek června přinese. Původně plánované trasy - jedna z Čížova po zeleném okruhu kolem řeky Dyje, která byla v daném termínu kvůli povodním uzavřena a druhá trasa, vedená po Pašerácké stezce, která je zase při nepříznivém počasí místy velmi krkolomná -  jsme tedy z důvodů předběžné opatrnosti raději vypustili a program jsme uzpůsobili stávající situaci. O to milejší bylo, že nám po nevlídném deštivém období konečně počasí vyšlo vstříc a po oba dva dny bylo slunečně příjemné.

V páteční podvečer nás navštívil František Kuda z Ústavu geoniky Akademie věd ČR, který nás seznámil s výzkumným úkolem, zaměřeným na podrobné mapování povrchových a podzemních tvarů Ledových slují.  Své vyprávění doplnil názornými mapami a velkoformátovými plakáty (postery) - z nichž bylo téma bádání srozumitelné i mladším účastníkům setkání.

Páteční, konečně letní, večer jsme zakončili u táboráku nejen při opékání špekáčků, ale taky při kytaře a flétně. Ráno jsme vyrazili v osm hodin do přírody národního parku, kde jsme botanizovali všemi smysly, hráli různé hry a vůbec nevadilo, že nejmladšímu účastníkovi bylo sedm let a nejstaršímu osmnáct. Loučili jsme se s tím, že další setkání, kde bychom měli naplnit původně plánovaný program, se uskuteční koncem září, či na počátku října... Tedy pokud bude počasí příznivě naladěno pro naše aktivity...

Dětský den v Popicích

Plánované exkurze v posledním květnovém týdnu se uskutečnily za vydatného deště a nikdo nepochyboval o tom, že v sobotu 1. června 2013 tomu nebude jinak. V okolí hromadně rušili plánované akce ke dni dětí, ale občané Popic se rozhodli, že se dětský den uskuteční  za každého počasí.

Pro případ deště byl na hřišti připraven velký stan, v němž  bylo možné v případě nepřízně počasí většinu aktivit realizovat. Naštěstí se počasí po obědě umoudřilo a ukázalo nám sice větrnou ,ale přece jen přívětivě slunečnou tvář. A tak si přibližně na 70 dětí všech věkových kategorií mohlo vyzkoušet svoje dovednosti a um v různých disciplínách - počínaje házením míčku na cíl až po slalom na koloběžce.  Děti se také velmi zajímaly o ukázku policejních motorek či  měření rychlosti radarem.

I Správa Národního parku Podyjí - již druhým rokem -  přispěla svou troškou do mlýna. Menší děti zde mohly malovat svůj Podyjský listnatý strom i s jeho obyvateli, skládat puzzle na téma dřeviny Národního parku Podyjí, či si vyzkoušet třídit odpady. Pro dorost  byl  připraven  pracovní list pod názvem „Putování s čápem černým Národním parkem Podyjí", který byl zaměřen na biologii čápa černého,  ale i na poznávání  listnatých dřevin a jejich plodů rostoucích v Podyjí.

Odměnou každému dětskému účastníkovi, který naše disciplíny absolvoval, byla  semínka  dobromysli obecné tedy oregana, která  společně s kartičkou - „Vypěstuj si svou dobromysl z Národního parku Podyjí"  nabádá obdarované k tvořivé činnosti - zasít a starat se o svoji rostlinku. Zda se to dětem podaří budeme moci zjistit  o 3. zářijovém víkendu a to opět v Popicích při akci - den s Národním parkem Podyjí.