Vřes obecný – Calluna vulgaris

Bohatě větvený, nízký metlovitý keřík, 20-40 cm vysoký. Plodem je tobolka kulovitého tvaru o průměru 2 mm.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/204_Calluna_vulgaris_Salisb.jpg

Kde roste: Vřes je výrazně světlomilný druh přísně vázaný na kyselé podklady, zejména písky a rašeliny. Tvoří velkoplošné porosty na vřesovištích, pastvinách, vrchovištích, suchých i vlhkých lesích, na výslunných skalách reliktních borů a na písčinách. Velmi hojný je i v Podyjí, kde jeho porosty vytváří základní prvek suchomilných společenstev na vřesovištích a stepních ladech, ale i na mělkých površích v blízkosti skalních ostrožen.

Využití: Pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby bylo vyšlechtěno velké množství kultivarů v široké paletě barevnosti od bílé, růžové až po fialovou a temně karmínovou. Tyto kultivary mají široké uplatnění na skalkách či menších zahradách. Specifické postavení mají rostliny vřesu i ve floristice, kdy je využíváno jeho částečné mrazuodolnosti při podzimní a zimní vazbě. 

Lidové léčitelství: Vřes má použití i v lidovém léčitelství. V lodyhách obsahuje glykosidy, třísloviny, kyselinu křemičitou a saponiny.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka