Vrba křehká – Salix fragilis

Středně velký strom s křivým kmenem a rozkladitou korunou, roste do 15-20 m výšky. Je to dřevina krátkověká, dožívá se max. 60 let. Snadno se kříží s jinými druhy vrb a je považována mezi medonosné dřeviny, neboť včelám poskytuje včasnou jarní pastvu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Salix_fragilis_Sturm22.jpg

Kde roste: Je to silně světlomilná dřevina, nesnášející ani slabý boční zástin. Snese krátkodobé záplavy během vegetační doby. Vyrovná se s kolísáním hladiny spodní vody, hůře však snáší trvalé zamokření. Její přirozený výskyt je u proudící vody a je skromná v nárocích na půdu. Typická stanoviště jsou podél toků na úpatích svahů. Je schopná zakořenit i z ulomených větví, takže se tímto způsobem rozmnožuje níže po proudu řek.

Využití: Její větve jsou silně lámavé a dřevo nepříliš kvalitní, používá se především jako palivo. Při řezu „na hlavu“ jsou jednoleté výhony ohebné a používají se pro košíkařství. V zahradní a krajinářské tvorbě nemá příliš velké uplatnění, vrba křehká i vrba bílá se používají především ke zpevňování břehů řek v nížinách.

Lidové léčitelství: V lidovém léčitelství se vrbová kůra používala odedávna. K tomuto účelu se používala kůra zejména z vrby bílé (Salix alba), která je blízkou příbuznou vrby křehké. Odvar se pro své antipyretické a analgetické účinky podával při vysoké teplotě, nachlazení, bolestech hlavy a dalších podobných nemocech. Bylo také zaznamenáno, že dokáže omezit množení některých mikroorganismů, které způsobují infekční nemoci. Používal se také při dně či revmatických chorobách. Zevně se odvar aplikoval na některé druhy kožních nemocí. Vědci si byli dobře vědomi účinků odvaru z kůry vrby a snažili se izolovat látku, která za tím stojí. V roce 1838 byla poprvé izolována látka, které dostala označení kyselina salicylová. Její použití však vyvolávalo množství nežádoucích účinků. Proto byla struktura molekuly pozměněna tak, že došlo ke vzniku sloučeniny, kterou známe pod názvem kyselina acetylsalicylová nebo ještě více pod celosvětově známým názvem Aspirin.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka