Volná místa

Správce IT (Termín pro zaslání přihlášky: 10. 5. 2021 do 12:00 hodin)

Obecná charakteristika vykonávané práce:
• ve spolupráci s externím dodavatelem IT služeb zajištění provozu 43 pracovních stanic a 5 serverů (Windows, včetně virtuálních) – diagnostika problému, běžná údržba a odstraňování jednoduchých závad na úrovni SW a operačního systému, definice přístupových práv, zálohování a antivirová ochrana
• evidence využití a licenčních práv prostředků HW a SW v organizaci, plánování rozvoje, objednávky spotřebního materiálu, zajišťování smluvních vztahů s dodavateli služeb a prostředků v oblasti IT
• metodická a technická podpora v oblasti výpočetní techniky, uživatelská podpora a školení pracovníků k využití výpočetní techniky
• zajišťování a koordinace činností v oblasti IT mezi Správou NP Podyjí a dalšími spolupracujícími subjekty (např. Ministerstvem životního prostředí, resortními organizacemi, školami, Správou NP Thayatal)
• realizace opatření v oblasti kyberbezpečnosti a řízení rizik, zajištění provozu významných informačních systémů (spisová služba, elektronická pošta), komunikace s NÚKIB

Podrobnosti: Správce IT Správce IT (227,01 KB)


Odborný pracovník GIS (Termín pro zaslání přihlášky: 10. 5. 2021 do 12:00 hodin)

Obecná charakteristika vykonávané práce:
• koordinace sběru a zpracování dat o území, jejich správa a zálohování, řízení přístupu k datům a poskytování dat externím subjektům
• metodická a technická podpora v oblasti GIS, uživatelská podpora a školení pracovníků k využití aplikací GIS
• pokročilé zpracování dat (relačních databází, prostorové analýzy vektorových a rastrových dat v GIS, statistické vyhodnoceni a interpretace dat, grafická prezentace tematických jevů o území – tvorba tematických map)
• zajišťování a koordinace činností v oblasti IT a GIS mezi Správou NP Podyjí a dalšími spolupracujícími subjekty (např. Ministerstvem životního prostředí, resortními organizacemi, školami, Správou NP Thayatal)
• spolupráce na přednáškové a propagační činnosti

Podrobnosti: Odborný pracovník GIS Odborný pracovník GIS (222,64 KB)