Vlčí cestu na Čížovsku čeká oprava, v stromořadí ubude třetina stromů

Projekt zlepšení turistických a provozních cest dostává konkrétní obrysy. Jako jednu z prvních Správa parku opraví Vlčí cestu. Lidem by se tak měla zpříjemnit trasa od návštěvnického centra národního parku v Čížově k Ledovým slujím. Kvůli rekonstrukci ale padne část stromů v přilehlém stromořadí. Nahradí je nová výsadba i přirozený nálet mladých stromků. 


Stromořadí u Vlčí cesty na Čížovsku. FOTO: Lenka Reiterová / Správa Národního parku Podyjí

Stromořadí podél cesty zde Správa parku léta pěstovala a udržovala. Vrůstání stromů do silničky nepovažovala za závažný problém. „Řada stromů je příliš blízko cestě nebo přímo v ní. V okamžiku, kdy jsme začali plánovat opravu, se ovšem ukázalo, že bez jejich odstranění nelze rekonstrukci uskutečnit,“ vysvětlila vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny Lenka Reiterová.

O kácení stromů rozhodovali přímo na místě botanici, zoologové i lesníci Správy parku. „Zpočátku byly vedeny tvrdé diskuse o každém káceném kusu. Postupně ale celá skupina odborníků našla shodu. Nakonec odstranění čeká asi třetinu celkového rozsahu stromořadí,“ popsala Reiterová. Padlé stromy nahradí na nejvíce otevřených místech nově vysázené břízy. Zbytek stromořadí bude ponechán přirozenému náletu.

„I v tomto případě však platí, že všechno zlé je k něčemu dobré. Při podrobném terénním průzkumu stromořadí jsme zjistili, že podél řady nejstarších stromů, které rostou těsně u silnice, již přirozeně vzniká další řada mladých stromků v mnohem vhodnější vzdálenější frontě,“ uvedla Reiterová. Část mladých stromků tak už chrání proti okusu oplocenky a lesníci je začínají ošetřovat a pěstovat, aby se staly pevnou součástí obnovené aleje.

Nezbytný zásah tedy Správa parku využívá k tomu, aby stromořadí odsadila dále od cesty. V budoucnu by se tak razantní kácení už nemělo opakovat.