Vítězné popické lípy dostaly novou společnici

Hlavní cenou za první místo v regionální anketě Strom Znojemska byla opět, stejně jako v loňském roce, vzrostlá sazenice stromu. Lípy u popické kaple tak symbolicky dostaly novou posilu – lípu srdčitou.

sázení

celkový pohled na sochu, stromek a kapli

poslední úpravy

Stromek asi 5m vysoký byl vysazen na popickém vřesovišti severně od kaple a oceněných lip, poblíž sochy sv. Antonína Paduánského a křižovatky cest vedoucích vřesovištěm. Na tomto místě je dost sucho a tak bude potřeba, zvláště v teplém období, sazenice hojně zalévat. Tohoto úkolu se ujali všichni tři navrhovatelé popických lip v anketě Strom Znojemska – tedy občanské sdružení Popice Charlese Seasfielda, Správa Národního parku Podyjí i Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského. Posledně jmenované sdružení zajistí v tomto roce opravu sochy sv. Antonína Paduánského, socha bude z místa brzy odvezena do ateliéru restaurátora. Proto se nedivte, když ji na svých vycházkách vřesovištěm za přírodou, stromy a památkami nějakou dobu nebudete vídat.

Sazenice lípy srdčité byla do ankety strom Znojemska věnována firmou Kavyl a odborně vysazena jeho pracovníky.

 

Související články:

https://www.nppodyji.cz/stromy-znojemska-se-staly-stolete-lipy-u-popicke-kaple

https://www.nppodyji.cz/strom-znojemska-ma-sve-viteze