V Národním parku Podyjí začalo platit nové klidové území. Lidé do něj mohou pouze po značených trasách

Úředním vyhlášením a vyznačením v terénu začíná v Národním parku Podyjí od června platit nové klidové území. Zahrnuje místa s přírodními jevy, rostlinami a živočichy, která jsou nejcitlivější na rušení člověkem. Lidé do něj proto mohou vstoupit jen po značených turistických, cyklistických a koňských stezkách. Značené trasy jsou zachovány ve své původní podobě. Návštěvníky tak tato novinka, vycházející z novely zákona o ochraně přírody, neomezí. Naopak se nově dostanou na místa, kam dříve nemohli. Správa parku také na svých stránkách zveřejnila nový návštěvní řád celého chráněného území.

Image

Klidové území

Klidové území v Podyjí chrání především zachovalé prostředí říčního údolí Dyje a jejich přítoků. Přesně vymezuje, kam může v národním parku veřejnost jen po značených stezkách. V konkrétním případě Podyjí zahrnuje téměř polovinu jeho území. Síť turistických cest se jeho vymezením nezmění. V samotném klidovém území je vyznačeno 31 km tras pro pěší a 9 km cyklotras.

V ostatních částech národního parku se mohou pěší návštěvníci pohybovat bez omezení. Nově jsou v něm zpřístupněny například lesy kolem vyhlídky Sealsfieldův kámen, části vřesovišť nebo například louka pod Šobesem.

Klidové území národního parku Podyjí je v terénu označeno na vstupních cestách tabulkami a po obvodu své hranice pruhovým značením červené barvy. Přesnou podobu klidového území je možné prostudovat na online mapách Správy parku.

Nové klidové území Národního parku Podyjí má za sebou dlouhý schvalovací proces. S jeho návrhem Správa parku veřejnost seznámila na jaře roku 2019. Následně jej prodiskutovala se starosty obcí a upozornila na něj i neziskové organizace a zainteresovaná sdružení. Na konci března 2019 se na jeho podobě dohodla s Radou Národního parku Podyjí. Následně prošlo klidové území ještě procesem vyhlášení opatřením obecné povahy, který vedlo Ministerstvo životního prostředí. Mapy a podrobné informace o klidovém území a důvody jeho vyhlášení můžete prostudovat na https://www.nppodyji.cz/klidoveuzemi.

Návštěvní řád

Správa parku na svých stránkách zároveň zveřejnila nový Návštěvní řád Národního parku Podyjí. Shrnuje pravidla pobytu v chráněném území podle aktuálně platných právních předpisů. Po novele zákona o ochraně přírody například nově zohledňuje existenci klidového území. Nové právní předpisy ale přináší některé změny i pro návštěvníky. Cyklisté se mohou po celém národním parku pohybovat jen po značených cyklotrasách, které v Podyjí mají délku zhruba 80 kilometrů. Pěší naopak mohou využívat všechny značené cesty, a pokud nebudou v klidovém území, tak se mohou pohybovat i mimo ně. Při pohybu v terénu (zvláště mimo cesty) musejí však sami dbát své osobní bezpečnosti.