V Národním parku Podyjí žijí dvě třetiny českých motýlů, popisuje je nový infoleták

Znojmo, 1. listopadu 2011 /INFOMATERIÁL KE STAŽENÍ/ - Motýly podyjských vřesovišť, luk nebo třeba mokřadů představuje zájemcům nový informační materiál, který na konci října vydala Správa parku. Dvanáctistránkový leták nechá zájemce nahlédnout do života tohoto hmyzu podle různých typů jeho životního prostředí. Lidé mohou materiál zdarma získat na informačních centrech národního parku nebo přímo ve znojemském sídle Správy parku.

letak_motyli.JPG

 

V Podyjí žije přes 2100 druhů motýlů. Jsou to dvě třetiny všech druhů, které entomologové nalezli v celém Česku. „Toto vysoké druhové bohatství motýlů je odrazem neméně pestré mozaiky biotopů, která je typickým znakem Podyjí," řekl autor letáku Jan Šumpich. Leták zároveň zobrazuje aktuální výzkum, který se v Podyjí uskutečnil na obou stranách hranice, tedy i v Národním parku Thayatal. „Přestože se v rámci obou zemí jedná o nejmenší národní parky, pro hmyzí faunu představují jedno z nejvýznamnějších útočišť," popsal Šumpich.

Zájemci v infomateriálu naleznou typické druhy motýlů pro vřesoviště, skály a skalní stepi, louky, mokřady nebo teplomilné doubravy či bučiny. „Oblast Podyjí má v rámci českých zemí mimořádné postavení. Právě zde je soustředěn výskyt teplomilných druhů, které jinde buď chybí, anebo jsou velmi vzácné," vysvětlil Šumpich.

Prostor je tak věnovaný i jednomu z nejvzácnějších motýlů Podyjí, jasoni dymnivkovému. Tento, v Česku kriticky ohrožený druh, je vázán na řídké listnaté lesy, lesní světliny a pařeziny. V národním parku se vyskytuje v jedné z nejpočetnějších populací v rámci Česka a Správa parku zakládá malé paseky v místech přirozeného výskytu tohoto druhu, aby umožnila jeho další rozrůstání.

Leták Motýli význačných biotopů národního parku Podyjí/Thayatal vydala Správa Národního parku Podyjí v rámci série infomateriálů. Její předešlé díly se věnovaly například ptákům, netopýrům, tradičnímu domu Podyjí, turistice a cykloturistice či sakrálním nebo technickým stavbám. K dispozici jsou v informačních centrech parku, v budově Správy parku ve Znojmě nebo ke stažení na www.nppodyji.cz

Motýli význačných biotopů národního parku Podyjí/Thayatal Motýli význačných biotopů národního parku Podyjí/Thayatal (368,02 KB)