V Čížovském malém rybníku může být po rekonstrukci více vody. Přibyla i nová tůň

/FOTOGALERIE/ Zvýšená hráz, nový požerák i bezpečnostní přeliv. Čížovský malý rybník přes zimu změnila rozsáhlá rekonstrukce. Nyní se vodní plocha pomalu zabydluje rostlinami i živočichy. Najdete ji nedaleko našeho návštěvnického centra a cesty na Hardeggskou vyhlídku.

Image

Čížovský malý rybník před opravou. FOTO: Martina Kosová / Správa Národního parku Podyjí

Kromě oprav se rybník dočkal i kompletního odbahnění. „Hladina vody zůstane sice na stejné úrovni jako před opravou, odstraněním sedimentů se ale zvýší objem vody více než o třetinu,“ vysvětluje Martina Kosová ze Správy Národního parku Podyjí. Bahno z rybníka nakonec ani nemuselo skončit na skládce. Díky své kvalitě ho zemědělci mohli využít jako hnojivo na nedalekém poli.

Image

Instalace nového výpustného objektu - takzvaného "požeráku". FOTO: Martina Kosová / Správa Národního parku Podyjí

Nad cestou k Hardeggské vyhlídce vybudovali dělníci i novou tůň. Tam pomůže se zadržováním vody v krajině a správci parku věří, že se i ona stane útočištěm pro řadu zajímavých živočichů i rostlin.

Image

Odbahněný rybník. FOTO: Martina Kosová / Správa Národního parku Podyjí

To se konec konců děje i krátce po ukončení prací. „Podařilo se zadržet jarní vodu v rybníce. Jeho hladina stále zvolna stoupá. A tůň se také naplnila vodou. Obě vodní plochy tak hned využily pro rozmnožování zástupci různých druhů žab. Ve vodě můžete vidět už i pár malých pulců,“ dodává Kosová.

Image

Hráz rybníka po rekonstrukci. FOTO: Martina Kosová / Správa Národního parku Podyjí

Stavbu realizovala firma Agromeli spol. s r.o. z Brna. Celkové náklady činily necelé dva milióny korun. Akce byla financována z Operačního programu Životní prostředí.

Image

Budování nové tůně. FOTO: Martina Kosová / Správa Národního parku Podyjí

Image

Nová tůň se pomalu napouští vodou. FOTO: Martina Kosová / Správa Národního parku Podyjí

Image

Východ měsíce nad napuštěnou tůní. FOTO: Martina Kosová / Správa Národního parku Podyjí

Oprava rybníka byla realizována v rámci projektu OPŽP „Odbahnění Čížovského malého rybníku pro podporu biodiverzity na území NP Podyjí reg, č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008043“

Image