Užitečné rady pro žadatele o kácení

-         žádost o povolení kácení podávejte v dostatečném předstihu před zamýšleným kácením (nejlépe 1-2 měsíce předem),
-          mějte na paměti, že se kácení povoluje zpravidla na období klidu vegetace (mezi 15. říjnem a 31. březnem). Proto např. žádost podanou začátkem března již nelze včas vyřídit a kácení bude povoleno až na nejbližší podzimní období,
-          v případě jakéhokoli kácení se s důvěrou obraťte na Správu NP Podyjí a informujte se na správný postup v řešení vaší konkrétní situace a totéž doporučte vašim sousedům či známým.