Uzavření Pašerácké stezky

Správa Národního parku Podyjí do odvolání uzavírá tzv. Pašeráckou stezku v katastrálním území Čížov. Jedná se o červeně značenou turistickou stezku pro pěší mezi křižovatkou Na Kaplích a Ledovými slujemi. Důvodem uzavření je výskyt nebezpečných stromů v okolí turistické stezky, které hrozí pádem a mohly by návštěvníkům způsobit vážná zranění.

Výskyt odumřelých nebezpečných stromů je v těžce dostupných místech, na kterých nelze použít běžnou techniku, kterou má Správa NP Podyjí k dispozici. Likvidace si vyžádá spolupráci firmy specializované na práce v nepřístupném terénu.

Správa NP Podyjí se omlouvá všem návštěvníkům za dočasné omezení vstupu veřejnosti do této části údolí Dyje. O znovuotevření Pašerácké stezky budeme opět informovat.

 

 

Ve Znojmě dne 25.4.2008

 

Jan Kos

Správa Národního parku Podyjí