Události

Pro Silva Bohemica v NP Podyjí

Ve dnech 6. - 7.  května 2010 proběhl seminář a exkurzí spolupořádaný Správou NP Podyjí a Českou lesnickou společností - pobočkou PRO SILVA BOHEMICA, který byl věnovaný tématu přestaveb borových monokultur na smíšené listnaté lesy.