Trnovník akát – Robinia pseudacacia

Středně velký až vysoký strom dorůstající výšky 15-25 m s velmi vzdušnou korunou,  s trny na větvích. Květy jsou bílé, vonné, v převislých hroznech, plodem je šedohnědý lusk. Může se dožívat vysokého věku. Akát patří mezi významné medonosné dřeviny.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/NAS-076_Robinia_pseudoacacia.png

Kde roste: Nenáročný teplomilný druh, snášející sušší lokality i chudé půdy. Jde o dřevinu výrazně světlomilnou, v zástinu prakticky neroste. V ČR jde o nepůvodní dřevinu, neboť pochází ze střední a východní části USA. V podmínkách Národního parku Podyjí jej řadíme mezi invazní druhy Kromě semen se totiž rozšiřuje i kořenovými výmladky, které velmi rychle rostou, nebezpečně se rozšiřují, zarůstají okolní biotopy, vytlačují domácí druhy a dlouhodobě přetvářejí charakter stanoviště. Jednou z priorit ochrany Národního parku Podyjí je tudíž minimalizovat výskyt akátu v rozsahu své územní působnosti..

Využití: Akát má jako jediný z běžných (u nás zdomácnělých) stromů ve svém dřevě zelenou barvu. Od uzounké hnědobílé běli jde ke dřeni žlutozelená barva (často až do hněda). Letokruhy jsou velmi výrazné. Akátové dřevo je hodně těžké (díky vysoké hustotě letokruhů), velmi pevné a tvrdé. Je také značně houževnaté a proto se špatně soustruží a řeže dláty. Používá se pro výrobky, kde je požadovaní velká trvanlivost (kolíky, čepy, topůrka), využívá se ve vinohradech pro vedení vína. Mimo chráněná území je využíván v zahradní a krajinářské tvorbě zejména pro výsadbu ve zpevněných plochách, kterou toleruje a dobře snáší i aplikaci posypových solí v městském prostoru.

Lidové léčitelství: Všechny části stromu jsou jedovaté, zejména borka a semena.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka