Třesně a mišpule u Hradiště, duby v Čížově. Podzimní výsadby zpestřily krajinu Podyjí

Nové třešňové stromořadí nedaleko Hradiště nebo mišpule na tamních terasách nad Dyjí vysázeli letos na podzim Správci Národního parku Podyjí. Z nového ovocného stromořadí mohou v následujících letech mít místní i turisté radost například i na cestě u Podmolí nebo mezi Podmýčemi a rakouským Fellingem. Nově vysazené dubové stromořadí u návštěvnického centra v Čížově zase do sebe pojme všechny druhy tohoto stromu, které v Podyjí rostou. Správa parku tak pokračuje v naplňování svého konceptu péče o krajinu.

Image

Zejména v ochranném pásmu Národního parku Podyjí se snažíme zlepšit biologické i estetické hodnoty zemědělské krajiny, která v minulé éře velmi utrpěla zcelováním pozemků či intenzivní zemědělskou velkovýrobou,“ řekla odbornice na zemědělství a krajinnou ekologii ze Správy Národního parku Podyjí Veronika Dubovská. Různé remízky, aleje, stromořadí, ovocné sady či samostatně stojící stromy podle ní z krajiny prakticky zmizely.

Správci parku na podzim doplňovali stávající, či vysazovali nová stromořadí nebo skupiny ovocných stromů. Do krajiny ale přibyly i další druhy dřevin, jako například duby, lípy nebo jeřáby. „Krajina s hojným výskytem mimolesní zeleně není fádní a lahodí oku každého turisty. V neposlední řadě jsou stromy také významnými biotopy umožňujícími přežití celé řady vzácných i chráněných druhů živočichů,“ dodala Dubovská.

Výsadba dřevin, ale i následná péče o ně, která spočívá v udržovacím, či prosvětlovacím řezu a opravách ochrany stromků proti okusu, jsou hrazeny z dotačního titulu Ministerstva životního prostředí „Program péče o krajinu“. Správa parku hodlá v péči o mimolesní zeleň nadále pokračovat, neboť jde o jeden z jejích důležitých úkolů i v rámci aktuálního Plánu péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo.