Třešeň křovitá – Prunus fruticosa

Nízký beztrnný keř, intenzivně se šířící kořenovými výmladky. Vznikají tak jeho husté porosty. Listy jsou lesklé, drobné, vejčité až obvejčité, s pilovitým okrajem. Brzy zjara rozkvétá bílými květy ve velkém množství. Plodem jsou červené peckovičky o něco menší než višně. Mají nakyslou chuť. Dozrávají v červenci nebo v srpnu.

FOTO: Franz Xaver, https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99e%C5%A1e%C5%88_k%C5%99ovit%C3%A1#/media/File:Prunus_fruticosa_2.jpg

Kde roste:
Třešeň křovitá je teplomilný a světlomilný druh upřednostňující vysýchavé podklady. Roste na živných půdách, často na vápencích, snese však i kyselé podklady. Je klimaticky odolná a snáší i znečištěné ovzduší. Typickými stanovišti jsou suché svahy, okraje teplomilných doubrav, stepi a lesostepi nebo suché meze.

Využití:
Hodí se k vysazování na suchých plochách, kamenných stržích či při rekultivacích v teplých regionech. Z kořenových výmladků se intenzivně šíří a časem se rozroste na velkou plochu, odkud může vytlačovat i jiné druhy teplomilných společenstev. Často se kříží s višní obecnou. Tyto mezidruhoví kříženci jsou používáni v sadovnické praxi ve formě roubovanců na třešni a dobře prospívají v náročném městském prostředí. Jedná se však o krátkověkou dřevinu.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka