Topol osika – Populus tremula

Strom středních rozměrů, vyrůstá do 20-25 m výšky a dosahuje průměru kmene asi 75 cm. Je to krátkověká dřevina, která se dožívá max. 150 let. Na mělkých a suchých podkladech se můžeme setkat s její keřovitou formou. Má velmi dlouhé kořeny, ze kterých vyrůstá velké množství výmladků, tento vegetativní způsob rozmnožování je pro ni typický. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Illustration_Populus_tremula0.jpg/800px-Illustration_Populus_tremula0.jpg

Kde roste: Osika je velmi světlomilná dřevina. K přirozenému uchycení a vyklíčení potřebuje holou plochu, takže patří mezi typické pionýrské dřeviny. Nejlépe se jí daří na půdách s vysokým obsahem vlhkosti, snáší však i nedostatek vláhy na mělkých půdách se suchým podkladem, kde roste slabě až keřovitě. Krátkodobě snáší i stojatou vodu. Na půdu je nenáročná, roste na nejrůznějších podkladech od humózních půd přes písky a sutě až po rašeliny. V Podyjí se vyskytuje především na spáleništích, opuštěných pastvinách, vřesovištích apod. V zahradní a krajinářské tvorbě se používá především k výsadbám do krajiny, na rekultivace výsypek či k ozelenění průmyslových areálů.

Využití: Dřevo osiky nemá jádro a vyznačuje se pravidelnou strukturou a snadnou opracovatelností a proto se používá k výrobě dýh, papíru či zápalek. Myslivci je osika používána jako výborné krmivo pro zvěř. Z kůry se dříve vyráběl dehet.

Lidové léčitelství: V lidovém léčitelství se používají pupeny a mladá kůra pro obsah glykosidů (salicin a populin) a silic, které vyvolá zvýšené vylučování moči.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka