Topol kanadský – Populus x canadensis

Kříženec topolu bavlníkového (Populus deltoides) pocházejícího z Ameriky a domácího topolu černého (Populus nigra). Patří mezi tzv. produkční topoly.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/NAS-095_Populus_%C3%97_canadensis.png/800px-NAS-095_Populus_%C3%97_canadensis.png

Kde roste: Je to dřevina vyžadující slunečnou polohu, která není náročná na půdní poměry, vyžaduje vlhčí, ale propustné stanoviště. Trvalé zamokření nebo zatopení vodou však nesnáší. Pověstná je odolnost topolů (včetně topolu kanadského) proti znečištěnému ovzduší měst a průmyslových oblastí.

Využití: Topol kanadský, který patří mezi tzv. produkční topoly, nachází uplatnění zejména na plantážích rychle rostoucích dřevin, kde jsou jeho speciálně vyselektované klony používány k produkci biomasy (štěpka).

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka