Schůzka k protipovodňovým opatřením

Představitelé Povodí Moravy, s.p.  a Správy Národního parku Podyjí se dohodli o přípravě rámcové dohody o spolupráci při péči o břehové porosty Dyje na území Národního parku Podyjí. Stalo se tak na schůzce, která proběhla v pondělí 24.4. 2006 ve Znojmě z iniciativy hejtmana Jm kraje pana Ing. Stanislava Juránka za jeho přítomnosti. Předmětem jednání bylo řešení problematiky naplaveného dříví ve Znojemské přehradě, možnost preventivních protipovodňových opatření a příprava jednání s příslušnými orgány rakouské strany. Očekává se, že koordinace s postupem rakouské strany bude zajištěna v rámci činnosti  Česko - rakouské komise pro hraniční vody, která bude zasedat od 2. května 2006 v Českých Budějovicích.

Připravovaná dohoda má  kodifikovat a prohloubit dosavadní spolupráci Povodí Moravy,  s.p. a Správy Národního parku Podyjí v péči o břehové porosty, zejména průběžnou kontrolu stavu a realizaci konkrétních opatření v terénu a to s ohledem na potřeby protipovodňové prevence a zajištění ochranných podmínek Národního parku Podyjí.

 

Správa Národního parku Podyjí