THAYENSIA 17/2020

Tomáš Krejčí, VÝSLEDKY FAUNISTICKÉHO PRŮZKUMU PAVOUKŮ A SEKÁČŮ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH NA ÚZEMÍ NP PODYJÍ V ROCE 2019 Tomáš Krejčí, VÝSLEDKY FAUNISTICKÉHO PRŮZKUMU PAVOUKŮ A SEKÁČŮ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH NA ÚZEMÍ NP PODYJÍ V ROCE 2019 (4,92 MB)

Martin Linhart, PRVNÍ NÁLEZY STŘEVLÍKA OPHONUS CRIBRICOLLIS (COLEOPTERA: CARABIDAE) NA ZNOJEMSKU A SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH ZNÁMÝCH NÁLEZŮ V ČESKÉ REPUBLICE Martin Linhart, PRVNÍ NÁLEZY STŘEVLÍKA OPHONUS CRIBRICOLLIS (COLEOPTERA: CARABIDAE) NA ZNOJEMSKU A SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH ZNÁMÝCH NÁLEZŮ V ČESKÉ REPUBLICE (4,85 MB)

Lucie A m b r o ž o v á 1, 2, Michal P e r l í k 1, 2, Petr K o z e l 1, 2, Tomáš Z í t e k 1, 2, Aleš B e z d ě k 1 & Lukáš Č í ž e k 1VÝSLEDKY FAUNISTICKÉHO PRŮZKUMU KOPROFÁGNÍCH BROUKŮ (COLEOPTERA: GEOTRUPIDAE, SCARABEAIDAE) NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ V LETECH 2018–2020 Lucie Ambrožová, Michal Perlík, Petr Kozel, Tomáš Zítek, Aleš Bezděk & Lukáš Čížek, VÝSLEDKY FAUNISTICKÉHO PRŮZKUMU KOPROFÁGNÍCH BROUKŮ (COLEOPTERA: GEOTRUPIDAE, SCARABEAIDAE) NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ V LETECH 2018–2020 (4,83 MB)

Filip Trnka, Robert Stejskal, ORTHOCERUS CLAVICORNIS A ORTHOCERUS CRASSICORNIS (COLEOPTERA: ZOPHERIDAE) – POZNÁMKY K BIONOMII A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Filip Trnka, Robert Stejskal, ORTHOCERUS CLAVICORNIS A ORTHOCERUS CRASSICORNIS (COLEOPTERA: ZOPHERIDAE) – POZNÁMKY K BIONOMII A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE (5,01 MB)

Jiří Ch. Vávra, Martin Linhart, MAJKA CEROCOMA SCHAEFFERI (COLEOPTERA: MELOIDAE) NA ZNOJEMSKU Jiří Ch. Vávra, Martin Linhart, MAJKA CEROCOMA SCHAEFFERI (COLEOPTERA: MELOIDAE) NA ZNOJEMSKU (3,42 MB)

Petr Kozel, Martin Škorpík, Lukáš Čížek & Pavel Šebek, VÝSKYT TESAŘÍKŮ RODU NECYDALIS (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ A JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ Petr Kozel, Martin Škorpík, Lukáš Čížek & Pavel Šebek, VÝSKYT TESAŘÍKŮ RODU NECYDALIS (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ A JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ (9,35 MB)

Antonín Reiter, Zdeněk Mačát, ROZŠÍŘENÍ OBOJŽIVELNÍKŮ NA ZNOJEMSKU – ŽÁBY (ANURA) Antonín Reiter, Zdeněk Mačát, ROZŠÍŘENÍ OBOJŽIVELNÍKŮ NA ZNOJEMSKU – ŽÁBY (ANURA) (18,98 MB)

Lubomír Hrouda, Vít Grulich, Radomír Němec, Lenka Reiterová & Věra Hromádková, JAZÝČEK JADRANSKÝ (HIMANTOGLOSSUM ADRIATICUM) SE VRÁTIL TÉMĚŘ PO 100 LETECH DO PODYJÍ Lubomír Hrouda, Vít Grulich, Radomír Němec, Lenka Reiterová & Věra Hromádková, JAZÝČEK JADRANSKÝ (HIMANTOGLOSSUM ADRIATICUM) SE VRÁTIL TÉMĚŘ PO 100 LETECH DO PODYJÍ (1,24 MB)

Jaroslav Bosák, NÁLEZ ŽÍNĚLKY SCENOPINUS GLABRIFRONS MEIGEN, 1824 (DIPTERA: SCENOPINIDAE) NA JIŽNÍ MORAVĚ Jaroslav Bosák, NÁLEZ ŽÍNĚLKY SCENOPINUS GLABRIFRONS MEIGEN, 1824 (DIPTERA: SCENOPINIDAE) NA JIŽNÍ MORAVĚ (252,21 KB)

Alois Čelechovský, David Čelechovský & Martin Čelechovský, DLOUHOSOSKY EXHYALANTHRAX AFER (FABRICIUS, 1794) A THYRIDANTHRAX FENESTRATUS (FALLÉN, 1814) – PRVNÍ NÁLEZY V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ (DIPTERA: BOMBYLIIDAE) Alois Čelechovský, David Čelechovský & Martin Čelechovský, DLOUHOSOSKY EXHYALANTHRAX AFER (FABRICIUS, 1794) A THYRIDANTHRAX FENESTRATUS (FALLÉN, 1814) – PRVNÍ NÁLEZY V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ (DIPTERA: BOMBYLIIDAE) (4,41 MB)

Katarína Dítětová, Antonín Reiter & Jan Šumpich VZPOMÍNKA NA MUDr. PETRA DÍTĚTE Katarína Dítětová, Antonín Reiter & Jan Šumpich VZPOMÍNKA NA MUDr. PETRA DÍTĚTE (4,29 MB)