THAYENSIA 13 (2016)

OBSAH:

S. Houzar, J. Šmerda: Diopsidový skarn v mramorech vranovské jednotky S. Houzar, J. Šmerda: Diopsidový skarn v mramorech vranovské jednotky (2,25 MB)

P. Roštínský, J. Šmerda, E. Nováková: Geomorfologické a petrografické aspekty fluviálních sedimentův oblasti dolní Rokytné P. Roštínský, J. Šmerda, E. Nováková: Geomorfologické a petrografické aspekty fluviálních sedimentův oblasti dolní Rokytné (3,24 MB)

J. Miklín, K. Miklínová & L. Čížek: Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014 J. Miklín, K. Miklínová & L. Čížek: Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014 (1,57 MB)

P. Dřevojan & R. Němec: Nové poznatky o rozšíření třezalky ozdobné (Hypericum elegans) na Znojemsku P. Dřevojan & R. Němec: Nové poznatky o rozšíření třezalky ozdobné (Hypericum elegans) na Znojemsku (660,20 KB)

M. Fabšičová, T. Vymyslický, M. Horáčková & J. Kůrová: Mohou být úhory refugii vzácných a ohrožených druhů rostlin? M. Fabšičová, T. Vymyslický, M. Horáčková & J. Kůrová: Mohou být úhory refugii vzácných a ohrožených druhů rostlin? (804,26 KB)

F. Trnka: Nosatec Thamiocolus imperialis (Coleoptera: Curculionidae) nalezen na Znojemsku F. Trnka: Nosatec Thamiocolus imperialis (Coleoptera: Curculionidae) nalezen na Znojemsku (926,77 KB)

C. Pichler-Scheder & C. Gumpinger: Auswirkungen von intensiver Landnutzung auf Abiotik, Bakteriologie und Wirbellosengemeinschaften in der Fugnitz und im Kajabach C. Pichler-Scheder & C. Gumpinger: Auswirkungen von intensiver Landnutzung auf Abiotik, Bakteriologie und Wirbellosengemeinschaften in der Fugnitz und im Kajabach (725,07 KB)

A. Reiter, Z. Mačát & L. Jeřábková: Rozšíření obojživelníků na Znojemsku – ocasatí (Caudata) A. Reiter, Z. Mačát & L. Jeřábková: Rozšíření obojživelníků na Znojemsku – ocasatí (Caudata) (7,42 MB)

Z. Hájek & M. Kuča: Kamenná industrie z objektů kultury s moravskou malovanou keramikou z lokality Nová Ves u Oslavan v poloze Kopaniny (okres Brno-venkov) v kontextu jihozápadní Moravy Z. Hájek & M. Kuča: Kamenná industrie z objektů kultury s moravskou malovanou keramikou z lokality Nová Ves u Oslavan v poloze Kopaniny (okres Brno-venkov) v kontextu jihozápadní Moravy (305,71 KB)

J. Kozdas: Stavby, sochařská a řemeslná díla a zahradní úpravy v areálu farního kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí J. Kozdas: Stavby, sochařská a řemeslná díla a zahradní úpravy v areálu farního kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí (5,75 MB)

Abstrakta z konference Národní park Podyjí - 25 let očima vědy Abstrakta z konference Národní park Podyjí - 25 let očima vědy (309,92 KB)