Symbol rozdělení i vzájemné spolupráce. Před třiceti lety rakouští turisté obnovili českou vyhlídku nad Hardeggem

/FOTOPŘÍBĚH/ Jen na málokteré vyhlídce v Podyjí se projevily tolik dějinné zvraty devatenáctého a dvacátého století jako na té Hardeggské. Nejdříve byla postavena rakouskými turisty a pojmenována po hraběnce z nedalekého vranovského zámku. Po roce 1918 nesla jméno prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, aby pak během čtyřiceti let po Druhé světové války zchátrala a úplně zmizela. Od jejího obnovení rakouskými turisty v říjnu tohoto roku uplynulo přesně třicet let. 

Image
Luitgardina vyhlídka na konci 19. století. Foto autor neznámý

Dřevěný altánek byl nad rakouským městečkem Hardegg postaven v druhé polovině 19. století. Dostal jméno po vranovské hraběnce Luitgardě z Mniszku, která byla i dvorní dámou císařovny Alžběty. Po roce 1918 nově vzniklé Československo nesneslo tento odkaz na bývalou monarchii a místo, které bylo stále cílem českých i rakouských turistů, pojmenovalo po svém prvním prezidentovi. Nemáme ale žádnou informaci o tom, že by Tomáš Garrigue Masaryk vyhlídku skutečně navštívil.

Image
Chátrající vyhlídka v sedmdesátých letech 20. století. Foto: Ševčík

Image
Chátrající vyhlídka v sedmdesátých letech 20. století. Foto: Ševčík

Image
Z vyhlídky na konci osmdesátých let zbyly jen základy. Foto: Josef Vlasák 1990

Po roce 1951 se vyhlídka ocitla v nepřístupném hraničním pásmu a rychle chřadla. V osmdesátých letech byla stržena pohraničníky a zůstaly jen základy stavby. Její zbytky jsou snad dodnes v kamenném poli pod současným altánem.

Image
Obnovená vyhlídka po roce 1990. Foto Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Euforický počátek devadesátých let a otevření hranic po čtyřiceti letech komunistické nadvlády přinesl i nový impuls pro budování společné česko – rakouské turistické infrastruktury. Na podzim roku 1990 tak byla vyhlídka znovu postavena Rakouským turistickým klubem a za významného přispění pana Waltera Wenzela. Dostala neutrální jméno Hardeggská a do péče ji před třiceti lety dostala tehdejší Správa Chráněné krajinné oblasti Podyjí.

Image

28.10.2010 – slavnostní setkání s ŐTK a KČT za účasti pana Wenzla k 10. výročí vybudování Hadeggské vyhlídky. Walter Wenzel je první z prava. Foto: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

O deset let později se stejném místě sešli zástupci českých i rakouských turistů a zaměstnanci Správy Národního parku Podyjí, aby si rekonstrukci vyhlídky připomněli. Byl mezi nimi i skromně vystupující pan Walter Wenzel z Vídně. Muž, bez jehož osobních zásluh, zaujetí pro věc a financí by k tak rychlému obnovení Hardeggské vyhlídky v roce 1990 nedošlo.

Image
Současná podoba vyhlídky. Foto: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Nyní je Hardeggská vyhlídka jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v národním parku. Míří na ni lidé jak z rakouského Hardeggu, tak z českého Čížova. Jen v minulém roce ji navštívilo přes 50 000 výletníků.