Štika už není v rybníce. Dravci museli na Čížovsku z vody pryč

/FOTOGALERIE/ Všichni, kdo v posledních týdnech zašli k Čížovskému lesnímu rybníku, viděli jen vypuštěnou nádrž. Druhý největší rybník v Podyjí totiž správci národního parku nejdříve vylovili a nyní bez vody zůstane až do jara. Zbaví se tak dravých a invazních ryb a zůstane skvělým místem k životu pro řadu zvláště chráněných rostlin a živočichů.

Image
Výlov Čížovského lesního rybníka. FOTO: Robert Stejskal/Správa Národního parku Podyjí

Čížovský lesní rybník je významný především svými rozsáhlými porosty vodních rostlin a i tím, že zde žije velké množství jedinců druhové skupiny čolka velkého. Hospodaření na něm je tak podřízeno ochraně těchto druhů. A právě pro ně je velkým nebezpečím vysoký počet dravých ryb. Správci parku proto jednou za tři až čtyři roky nádrž vypustí a dravé ryby vyloví.

FOTOGALERIE: Podivejte se na fotky a krátké video z výlovu

V rybníce bylo letos nejvíce línů. Plavaly tu ale i štiky, plotice, cejni, invazní karasi stříbřití a velké množství okounů. Kvůli okounům zůstane rybník bez vody až do jara. V bahně a pod rostlinami totiž zůstalo velké množství malých ryb. Obsádka okounů se tak účinně omezí. Překvapivě nebyla v nádrži ani jedna dravá střevlička východní.

Šíření invazních druhů ryb střevličky východní a karase stříbřitého je v poslední době problémem všech vodních ploch v národním parku. Pro potlačení těchto druhů v povodí Klaperova potoka správci parku postupně vylovili nádrže nad Čížovským lesním rybníkem (rybník Pod Lesnou a Protržený rybník). Protože invazní druhy dokáží přežít i dlouhou dobu jen v mělkých kalužích vypuštěného rybníka, zůstaly rybníky po celou sezónu bez vody a napuštěny byly až následující podzim.

Podobné to bylo i s Čížovským lesním rybníkem. Po opravě hráze a odbahnění nádrže v letech 2003 a 2005, do něj nedávala správa národní parku žádnou rybí obsádku. Během terénních obchůzek však strážci pozorovali ve vodě větší množství ryb. Rybník se tak lovil už v roce 2010. Tehdy zde byli tolstolobici, štiky, karasi stříbřití, kapři, okouni, líni, perlíni nebo střevličky východní. Do rybníka se vrátili pouze líni. Spolu perlínem ostrobřichým jsou totiž vhodní obyvatelé podobně obhospodařovaných rybníků.

David Grossmann, Martina Kosová. Autorka je vedoucí oddělení obecné ochrany přírody a krajiny a státní správy, referent pro vodní hospodářství.