Stepníci přežili jen na lokalitách, které nezarostly lesem

Stepník rudý je druhem pavouka, který každý pozná, ale setkat se s ním je velmi obtížné. Většinu života totiž tráví skrytě ve své noře pod zemí, odkud na povrch vedou lapací vlákna jeho sítí, navíc je velmi plachý. Samičky jsou zhruba dvakrát větší než výrazně zbarvení samci. U nás přežili stepníci jen na lokalitách se zachovaným bezlesím a Podyjí je jednou ze tří oblastí jeho výskytu v České republice. O souvislostech života stepníků se víc dozvíte v dalším díle našeho seriálu Minuty z Podyjí, kterým provází entomolog Strávy NP Podyjí Martin Škorpík. 

V minulosti byl areál rozšíření stepníků mnohem větší, jejich život je totiž vázán na bezlesé lokality. Ty stále více zarůstají lesy a pro stepníky tak mizí vhodné životní prostředí. Ideální podmínky u nás nacházeli po konci ledové doby před více než 11 tisíci lety a nejdéle se udrželi na místech, kde šíření lesů bránila pastva hospodářských zvířat. 

"V České republice se vyskytují čtyři druhy stepníků, v Podyjí najdeme stepníka rudého a stepníka moravského, který je velmi vzácným pavoukovcem a vědecky byl popsán až v roce 2008," vysvětluje Martin Škorpík. 

Na konci léta je možné výrazně zbarvené samce stepníků spatřit na stepních a lesostepních lokalitách na východě území národního parku. 

loga-konf-600.jpg