Staré sady

Podyjí leží v regionu s teplým klimatem a odpradávna patřilo mezi oblasti s ovocnářskou tradicí. Svědčí o tom i zbytky starých sadů v záhumení jednotlivých obcí. Nalezneme zde množství starých odrůd ovocných dřevin i zajímavé druhy jako jsou mandloň, mišpule, smokvoň či morušovník.

FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Staré sady jsou biotopem umožňujícím přežití mnohým vzácným druhům živočichů. Jmenovat můžeme druhy jako jsou martináč hrušňový, dudek chocholatý nebo tesařík broskvoňový.

Sady jsou zároveň vegetačním prvkem, který zvyšuje estetickou hodnotu krajiny a mají pozitivní vliv na krajinný ráz. Péče o staré sady či solitérní ovocné stromy v krajině patří mezi důležité úkoly Správy Národního parku Podyjí.