Správy sesterských národních parků Podyjí a Thayatal iniciovaly podpis Memoranda o spolupráci dolnorakouských a moravských obcí

/TISKOVÁ ZPRÁVA/ Počátkem posledního týdne před prázdninami se sešla na svém rokování Rada Národního parku Podyjí i za účasti početné delegace starostů z rakouského pohraničí. V rámci přeshraničních aktivit podporovaných z programu česko-rakouské spolupráce Interreg bylo vydáno Memorandum o spolupráci v regionu přeshraničních národních parků Thayatal – Podyjí, které podepsali zástupci 21 měst a obcí. K signatářům svůj podpis připojili i ředitelé správ obou národních parků Christian Übl a Tomáš Rothröckl. Oba národní parky i zúčastněné obce tak deklarovaly vůli a připravenost, která se nepochybně v budoucnu projeví v dalším rozvoji dobrých sousedských vztahů i v trvale udržitelném rozvoji celého regionu.

Radní a starosta Mašovic Libor Jurka ocenil významnost této spolupráce: „Očekáváme pozitivní přínosy pro všechny zúčastněné, zejména pokud jde o efektivní využití budoucích podpor z evropských zdrojů.“

I starosta Langau Franz Linsbauer ocenil tento přístup: „Vítáme každou iniciativu, která sbližuje zástupce přeshraničního regionu.“

Rada se též zabývala novými zásadami péče o NP Podyjí, které schválila. S uspokojením též vzala na vědomí ocenění, které oba národní parky obdržely v podobě certifikátu evropské Federace Europarc, který potvrzuje kvalitní bilaterální ochranu území Podyjí – Thayatal.

20220712-memorandum-600.jpg

Náměstek ministryně ŽP Vladimír Dolejský v zastoupení ministryně vyjádřil úctu a poděkování ředitelům a zaměstnancům obou národních parků a všem signatářům Memoranda. A dodal: „Česká republika se může pyšnit oceňovanou spoluprací všech našich národních parků, které překračují hranice. Aktivita obcí v regionu NP Podyjí a Thayatal, bude jistě příkladem pro ostatní.“

Image