Správa parku ocenila zoologa Hanáka za dlouholetý přínos k poznání a ochraně přírody Podyjí

Znojmo, 3. listopadu 2015 - Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí 2015 dnes ve Znojmě obdržel zoolog Vladimír Hanák. Jeden z duchovních otců ochrany Podyjí, popularizátor přírody Znojemska a nestor výzkumů netopýrů v Česku. Vedení Správy parku ocenilo i obce Onšov za opravu historické poklony v záhumení a Mašovice za rekonstrukci místní školy. Lidé v internetovém hlasování nejvíce podpořili Přátele Dyjské vsi. Na jaře uklidili od odpadků okolí Kraví hory. Správa národního parku letos na ocenění nominovala sedm projektů. Uděluje ho od roku 2012.

„Vladimíra Hanáka si velice vážím. Po několik desetiletí stál v čele expertů Poradního sboru Chráněné krajinné oblasti Podyjí, posléze byl dlouholetým předsedou Rady Národního parku Podyjí. Významně přispěl k popularizaci přírody na Znojemsku a potřebám její ochrany,“ uvedl ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Tento znojemský rodák a patriot také inicioval dlouholetý výzkum netopýrů v Ledových slujích v Národním parku Podyjí. Doložil tak unikátnost této lokality v rámci Evropy. „Je neúnavný rádce, osobnost, která drží nepsaný patronát nad naším národním parkem,“ dodal Rothröckl.

Ocenění si odnesl i Onšov. Obec ve svém záhumení opravila starou poklonu. Péče se ale dočkala i letitá lípa, která u ní stojí a kterou výrazně poškodila loňská ledovka. „K dokončení celého záměru obce ještě zbývá vysadit další dvě lípy, ty dotvoří celý prostor a pomalu mohou převzít funkci lípy původní, jejímuž postupnému zániku již sebelepší péče nezabrání. Vzpomínka na dřívější obyvatele této krajiny tak znovu získá důstojnost a jiskru,“ popsala náměstkyně ředitele Správy parku Lenka Reiterová.

Opravená škola v Mašovicích mohla dostat novou, ale běžnou fasádu. Obec, coby majitel objektu, zvolila však složitější řešení, které umožnilo zachovat původní vnější zdobnou štukovou výzdobu. Tu navíc nechala v rámci oprav zrestaurovat. „Mašovická škola může být dobrým příkladem toho, jak sladit požadavky moderní doby s ochranou historických hodnot,“ soudí Reiterová.

Cenu veřejnosti si odnesli Přátelé Dyjské Vsi, kteří letos v dubnu vlastním nákladem a silami vyčistili okolí zahrádkářské kolonie na Kraví hoře. Hlasovalo pro ně celkem 398 lidí.

Správa Národního parku na Dobrý skutek pro Podyjí dále nominovala hmyzí hotel na Kraví hoře nebo zdařilé rekonstrukce stodol v Popicích a Lukově. Čestné uznání pak udělila Karlu Burdíkovi za vysázení lipového hájku v blízkosti ochranného pásma národního parku. „Již samotnou nominaci chápeme jako svého druhu ocenění a chtěli bychom takto poděkovat všem, kteří zvelebují Podyjí,“ dodal Rothröckl. Všechny nominované i oceněné projekty zájemci naleznou na www.nppodyji.cz/skutek2015.

Ocenění:

Vladimír Hanák
Vladimír Hanák je jeden z otců myšlenky založení Národního parku Podyjí. Znojemský rodák, nezapomínající na své město, je celý život profesně spjatý s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Přední český zoolog, věnující se obratlovcům, zejména fauně netopýrů, a to v celosvětovém záběru. Po několik desetiletí stál v čele expertů Poradního sboru Chráněné krajinné oblasti Podyjí, posléze byl dlouholetým předsedou Rady Národního parku Podyjí. Významně přispěl k popularizaci přírody na Znojemsku a potřebám její ochrany. Inicioval dlouholetý výzkum netopýrů Ledových slují v Národním parku Podyjí, který doložil unikátnost této lokality v rámci Evropy. Neúnavný rádce, osobnost, která drží nepsaný patronát nad naším národním parkem.

Oprava historické poklony u Onšova
V záhumení Onšova stojí rozložitá lípa, která svým stínem chrání historickou poklonu. Na obou se již značně podepsal zub času, lípě navíc zasadila těžkou ránu ledovka v prosinci 2014. Obec Onšov se rozhodla místo upravit. Její péčí byla odborně zrestaurována poklona, lípu zbavili nánosů navážky, která tísnila její kořeny, a naplánovali její odborné ošetření. K dokončení celého záměru obce ještě zbývá vysadit další dvě lípy, které dotvoří celý prostor a pomalu mohou převzít funkci lípy původní, jejímuž postupnému zániku již sebelepší péče nezabrání. Vzpomínka na dřívější obyvatele této krajiny tak znovu získá důstojnost a jiskru.

Oprava školy v Mašovicích
Fasáda školy v Mašovicích vyžadovala opravu. Navíc škola již nevyhovovala současným energetickým nárokům a bylo třeba ji zateplit. Obec jako vlastník budovy hodlala provést zateplení nejčastěji používanou metodou - obložením budovy zvenčí a provedením nové fasády. Tím by však došlo ke zničení nádherné štukové výzdoby, kterou fasádu opatřili její původní stavitelé. Po konzultaci na Správě NP investor zvolil složitější řešení, které umožnilo zachovat vnější výzdobu fasády. Tu navíc nechal v rámci oprav velmi pěkně zrestaurovat. Zvolená zelenkavá barva, na níž byly tmavším odstínem zvýrazněny římsy, šambrány kolem oken a další zdobné prvky, dodala návsi ladně osvěžující nádech. Celou kompozici rozzářily žlutě nabarvené ozdoby nad ony a dveřmi. Mašovická škola může být dobrým příkladem toho, jak sladit požadavky moderní doby s ochranou historických hodnot.

Cena veřejnosti (online hlasování):

Uklid divoké skládky pod Kraví horou (398 hlasů)
Pod Kraví horou v zahrádkářské kolonii byla divoká skládka všeho, co lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí přestali potřebovat. Dlouho hyzdila poklidné místo na břehu Dyje, až se členové a příznivci neformálního sdružení Přátelé Dyjské vsi rozhodli ji zlikvidovat. 18. Dubna 2015 se sešli na místě a vlastními silami i nákladem místo vyčistili a odpad odvezli na skládku.

Další nominovaní:

Hmyzí hotel na kraví hoře
V sousedství vinice pěstované tradičním způsobem "na hlavu" vytvořil vlastník pozemku velkou "ubytovnu" pro volně žijící zvířata. Suché dřevo i dutiny v kamenech a cihlách může využít rozmanitý hmyz, skládané kameny možná ocení i plazi či drobní savci. Nezištná nabídka úkrytu pro divoká zvířata, jimž je dnešní osídlená krajina čím dál těsnější, si zaslouží ocenění.

Rekonstrukce stodoly v Popicích
Místní vinař přikoupil ke sklepu i pozemek se starým domem a stodolou, kterou hodlal využít jako pohotovostní technické zázemí a skladovací prostory. Nesáhl však k nejjednoduššímu řešení - stodolu zbourat a vystavět objekt nový dle nejmodernějších technických požadavků. Naopak ocenil historickou hodnotu staré stodoly a rozhodl se přizpůsobit svoje potřeby jejím možnostem. Nápad je o to cennější, že stav stodoly vyžadoval velmi náročnou opravu. Jeden její roh měl tak poškozené zdivo, že bylo nutné jej v podstatě znovu postavit. Na vnějším plášti budovy zůstaly zachovány původní parametry i materiály a všechny prvky byly opraveny tradičním postupem - hrubé kamenné zdivo, střecha včetně sklonu, přesahů i materiálu krytiny, zdobná dřevěná vrata atd. Zvnějšku nikdo nepozná, že uvnitř je stodola moderně vybavená. Majitel si považuje i dvou mohutných ořešáků, které poskytují dvoru u stodoly blahodárný stín.

Rekonstrukce stodoly v Lukově
Stodola na rozcestí v Lukově přestala sloužit svému účelu. Přestože majitel už nepotřeboval prostor ke skladování zemědělských produktů či strojů, nerozhodl se stodolu zbourat jako nepotřebnou. Velmi citlivým způsobem ji opravil a přeměnil na přívětivé bistro, které nabízí pocestným rozmanité občerstvení. Vnější charakteristika objektu, k níž patří široká vjezdová vrata, hrubá omítka nebo příjemně ukloněná střecha z pálených tašek, zůstala zachována. Staré stodoly patří k typickým stavbám, v nichž je uchována historie našich vesnic. Lukovské bistro je jedním ze zdařilých způsobů, jak tyto hodnotné budovy zachovat a vdechnout jim nový život.

Čestné uznání

Výsadba lipového hájku
Občan Oblekovic se dohodl se zástupci obce a upravil zanedbanou plochu v záhumení nedaleko svého bydliště. Zakoupil a vysázel sazenice lip, o něž i dále pečuje. Za to, že se takto aktivně přihlásil k odpovědnosti za prostředí, v němž žije, a to činem sahajícím za hranice vlastního pozemku i prospěchu, a že nelitoval investice finanční ani fyzické pro zkrášlení veřejné plochy ve svém okolí, obdrží pan Karel Burdík čestné uznání. Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí je totiž vázáno jen na území spadající do péče Správy Národního parku Podyjí.