Správa parku ocenila rakouský spolek, který v 80. letech zabránil výstavbě přehrady v srdci Podyjí

Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí dnes ve Znojmě obdrželi zástupci rakouského spolku Burgerinitiative des Erhaltung des Thayatales, jehož členové v osmdesátých letech zabránili výstavbě přehrady u Býčí skály a stáli u zrodu bilaterálního Národního parku Podyjí - Thayatal. Vedení Správy parku ocenilo i obec Havraníky za výsadbu ovocných stromů a zoologa Antonína Reitera za dlouholetý přínos k poznání a ochraně Podyjí. Lidé v internetovém hlasování pak nejvíce podpořili výsadbu ovocných stromů v Havraníkách. Správa parku letos na ocenění nominovala čtyři počiny. Uděluje ho od roku 2012.

Tomáš Rothröckl, Aleš Kňazovčík, Norbert Kellner, Johann Nussbaumer, Franz Kraus, Antonín Reiter, Lenka Reiterová. FOTO: Petr Lazárek/ Správa Národního parku Podyjí

„Členové rakouské občanské iniciativy mají velkou zásluhu na tom, že v Podyjí zůstává zachováno jedinečné kaňonovité údolí, které se pyšní velice rozmanitou chráněnou přírodou. V osmdesátých letech zásadně odmítli záměr výstavby přehrady Býčí skála a následně svými postoji a prací přispěli k postupnému zřízení národních parků Podyjí a Thayatal,” připomněl ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Občanská iniciativa je stále aktivní, před několika lety například s mnoha dalšími pozvedla hlas proti záměru výstavby obřích větrných elektráren v západním předpolí obou národních parků u Langau, která by poznamenala harmonický ráz zdejší krajiny.

Ocenění si odnesla i obec Havraníky. Zapojila se do projektu "Milión ovocných stromů pro krajinu". „Ve vnitřním prostoru už nechala obec vysadit deset stromů a zavázala se o ně pečovat. Ve výsadbách hodlá i nadále pokračovat. Dalších 50 stromů je již objednáno na příští rok,“ popsala náměstkyně ředitele Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová. „Až stromy začnou plodit, budou lákat kolemjdoucí ke sklizni a posílí pochopení významu a krásy ovocných dřevin v krajině,“ věří Reiterová. Projekt získal i nejvíce hlasů v internetové anketě.

Třetím oceněným se stal zoolog Jihomoravského muzea ve Znojmě a člen Rady Národního parku Podyjí Antonín Reiter. Už více než dvě desítky let neúnavně a pečlivě vyplňuje bílá místa v poznání přírody Znojemska. Zároveň se ale také snaží získané informace na přednáškách, akcích pro školy i exkurzích zprostředkovat veřejnosti. „Kolega Reiter je pro mne zosobněním výborné spolupráce naší organizace se zdejším Jihomoravským muzeem. Jako člen Rady parku dává naší práci potřebnou podporu, jak v oblasti odborné, tak i v oblasti prezentační a výchovné”, ocenil jeho práci Rothröckl.

Správa Národního parku na Dobrý skutek pro Podyjí dále nominovala hmyzí domek v Hnanicích. Již samotnou nominaci chápe Správa parku jako svého druhu ocenění a chce takto poděkovat všem, kteří zvelebují Podyjí. Všechny nominované i oceněné projekty zájemci naleznou na www.nppodyji.cz/dobryskutek2016 .