Správa parku loni vykoupila pozemky na Šobesu i v okolí Konic

Téměř jeden hektar půdy vykoupila v roce 2018 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Správa národního parku Podyjí. Jde převážně o lesní pozemky ležící přímo v národním parku. Správa parku nyní bude spravovat ale i část lokality Šobes nebo nelesní plochy s jedinečnými biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v ochranném pásmu parku.

Image

Vinice Šobes. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Lesní pozemky Správa parku pro stát získala u Konic, Onšova a Čížova. Výkupy pozemků hradila prostřednictvím Národního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP). Celkově za ně v roce 2018 zaplatila necelých čtyři sta tisíc korun.

V národním parku Správa parku pečuje již zhruba o 89% území. V úmyslu má postupně vykoupit od soukromých vlastníků i zbývající plochy. Jsou to především lesy a pozemky na vřesovišti a v údolních loukách. V ochranném pásmu národního parku se Správa parku bude snažit vykupovat pozemky, na kterých se nacházejí biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a pozemky v maloplošných zvláště chráněných územích.

Od roku 1994 vykoupila již celkem téměř 965 ha za 80 milionů korun. Jednalo se především o lesní pozemky, nacházející se v nejcennějších částech národního parku, vykoupené od soukromých vlastníků a obcí. Finanční prostředky na odkupy byly čerpány vždy ze Státního fondu životního prostředí.