Správa NP - organizace


Správa Národního parku Podyjí se sídlem ve Znojmě byla zřízena 1. 7. 1991 Ministerstvem životního prostředí ČR. Základním úkolem této organizace je zajišťování ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma.

obchodní název: Správa NP Podyjí
adresa: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
IČ:00837971, DIČ:CZ00837971, plátce DPH
bankovní spojení: ČNB 35734741/0710

sídlo Správy NP Podyjísídlo Správy NP Podyjí

   
Kde nás najdete - mapa

Z důvodů prevence šíření nákazy koronavirem a v souladu s aktuálními podmínkami mimořádných opatření je budova Správy Národního parku Podyjí pro veřejnost otevřena za těchto podmínek:
• omezení osobního kontaktu
• upřednostňování písemné, elektronické a telefonické komunikace
• osobní kontakt pouze v úředních hodinách (PO 8:00 – 17:00, ST 8:00 – 17:00), ideálně po předchozí dohodě
Kontakt na sekretariát: 515 282 240 nebo 602 231 703. Kontakty na naše zaměstnance naleznete na www.nppodyji.cz.

Správa NP Podyjí plní tyto hlavní okruhy činností:

  • Výkon speciální státní správy na úsecích ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství a myslivosti, včetně funkce dotčeného orgánu státní správy.
  • Výkon práva hospodaření ke státním majetkům, zejména spočívající v péči o les i nelesní plochy, včetně výkonu práva myslivosti. Realizace péče o daný majetek formou speciálních ochranářských opatření voblasti územní i druhové ochrany přírody. Opravy a údržba budov, strojů a zařízení.
  • Odborné aktivity spojené s ochranou přírody, zejména podpora státní správy, koordinace výzkumu a monitoringu, tvorba plánů ochranářského managementu (plán péče o národní park a jeho ochranné pásmo), odborná dokumentace, inspekční a dozorová činnost, metodická pomoc a naplňování dotační politiky resortu.
  • Práce v oblasti veřejných vztahů, především informační, osvětová a výchovná činnost, provozování návštěvnických středisek i dalších zařízení pro návštěvníky a komunikace s veřejností.
  • Spolupráce spřeshraničním NP Thayatal v sousedním Rakousku, koordinace ochranářského managementu (péče o les, nelesní plochy, vodní hospodářství, turistika, výzkum, monitoring, strážní služba, veřejné vztahy atd...).