Správa NP - organizace


Správa Národního parku Podyjí se sídlem ve Znojmě byla zřízena 1. 7. 1991 Ministerstvem životního prostředí ČR. Základním úkolem této organizace je zajišťování ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma.

obchodní název: Správa NP Podyjí
adresa: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
IČ:00837971, DIČ:CZ00837971, plátce DPH
bankovní spojení: ČNB 35734741/0710

sídlo Správy NP Podyjísídlo Správy NP Podyjí

   
Kde nás najdete - mapa
Z důvodů prevence šíření nákazy koronavirem jsou objekty Správy Národního parku Podyjí  pro veřejnost do odvolání uzavřeny. Pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí využijte prosím datové schránky, emaily, telefonické nebo poštovní spojení. Kontakt na naše zaměstnance naleznete na www.nppodyji.cz nebo v pracovní dny od 9:00 do 14:00 na telefonních číslech 515 282 240 nebo 602 231 703.

Správa NP Podyjí plní tyto hlavní okruhy činností:
  • Výkon speciální státní správy na úsecích ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství a myslivosti, včetně funkce dotčeného orgánu státní správy.
  • Výkon práva hospodaření ke státním majetkům, zejména spočívající v péči o les i nelesní plochy, včetně výkonu práva myslivosti. Realizace péče o daný majetek formou speciálních ochranářských opatření voblasti územní i druhové ochrany přírody. Opravy a údržba budov, strojů a zařízení.
  • Odborné aktivity spojené s ochranou přírody, zejména podpora státní správy, koordinace výzkumu a monitoringu, tvorba plánů ochranářského managementu (plán péče o národní park a jeho ochranné pásmo), odborná dokumentace, inspekční a dozorová činnost, metodická pomoc a naplňování dotační politiky resortu.
  • Práce v oblasti veřejných vztahů, především informační, osvětová a výchovná činnost, provozování návštěvnických středisek i dalších zařízení pro návštěvníky a komunikace s veřejností.
  • Spolupráce spřeshraničním NP Thayatal v sousedním Rakousku, koordinace ochranářského managementu (péče o les, nelesní plochy, vodní hospodářství, turistika, výzkum, monitoring, strážní služba, veřejné vztahy atd...).