Správa NP Podyjí ocenila obec Hnanice, lesníka Ryšánka a za dlouholetou péči o kulturní dědictví s respektem k přírodě manžele Janíčkovy

Znojmo, 5. listopadu 2014 - Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí 2014 dnes ve Znojmě obdrželi obec Hnanice za vysázení ovocného sadu a zapojení místních do péče o něj, lesník Miro Ryšánek za celoživotní péči o krajinu Čížovska a Miroslava a Karel Janíčkovi za dlouholeté systematické propojování ochrany kulturního a přírodního dědictví na Vranovsku a v okolí Lukova. Lidé v internetovém hlasování nejvíce podpořili Lesnou. Tato obec nechala vysázet nové ovocné stromořadí v záhumení sídla. Správa národního parku letos na ocenění nominovala pět projektů. Uděluje ho od roku 2012.

„Příklad Hnanic ilustruje pěkné zapojení místních lidí do zkrášlování okolí obce,“ vysvětlil ředitel Správy parku Tomáš Rothröckl. Obec vysadila na okraji zastavěného území rozlehlý sad převážně starých odrůd ovoce. Pořádá zde praktické ukázky řezu dřevin, při kterých je možné nejen získat teoretické znalosti, ale hned si je i v praxi vyzkoušet. „Účastníci akcí tak pomohou obci s údržbou sadu. Protihodnotou získají odborné informace i praktickou zkušenost. Důležitým přínosem pro všechny je fakt, že se tak přirozeně upevňuje osobní vazba lidí k místu,“ soudí Rothröckl.

Miro Ryšánek si ocenění Dobrý skutek pro Podyjí odnesl za svůj celoživotní přínos ke zvelebování krajiny na Čížovsku. „Jako hajný svým osvíceným přístupem k lesu, schopností vnímat, chápat a využívat tvořivé síly přírody dokázal zásadním způsobem pozitivně ovlivnit stav mnoha porostů, které se později staly součástí Národního parku Podyjí,“ uvedl vedoucí odboru péče o les Správy parku Petr Vančura. Navíc v krajině vysázel řadu ovocných stromů. Jeho dobročinné stopy tak budou v okolí Čížova patrné i v následujících desetiletích.

Manželé Janíčkovi desítky let spravují vranovský zámek a zříceninu Nového Hrádku u Lukova. Při péči o tyto národní kulturní památky vždy brali zřetel také na jejich polohu v nejhodnotnějších místech národního parku a starali se o to, aby obě památky tvořily s okolním přírodním prostředím harmonický celek. „Věnovali také velké úsilí dosažení křehké rovnováhy mezi potřebou prezentace památek a zachování potřeb ochrany přírody a krajiny. Přístup manželů Janíčkových je tak důležitým vzkazem návštěvníkům obou objektů o tom, že součástí lidské kultury je stejně tak péče o historii a památky, jako péče o přírodní bohatství,“ uvedl Rothröckl.

Nejvíce hlasů v internetovém hlasování získala za vysázení stromořadí ovocných stromů obec Lesná. „Na základě konzultace se Správou parku sestavila seznam vhodných tradičních odrůd pro výsadbu. Zároveň ale respektovala i přání místních obyvatel. Díky obci tak vznikl nový krajinný prvek, který rozčlenil rozsáhlé zemědělské plochy a zlepšil prostředí katastru. Cesta lemovaná stromy bude jistě vítaným cílem procházek nejen pro místní,“ popsala vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny Reiterová.

Pětici nominovaných uzavírá ukázkový otevřený úl Josefa Stejskala v Horním Břečkově. Za skleněnou vitrínou v něm lze sledovat včely přímo při práci. „Již samotnou nominaci chápeme jako svého druhu ocenění a chtěli bychom takto poděkovat všem, kteří zvelebují Podyjí,“ dodal Rothröckl. Všechny nominované i oceněné projekty zájemci naleznou na www.nppodyji.cz/skutek2014.