Správa Národního parku Podyjí přeje všem zážitky nabitý rok 2017

Martináč hrušnový (Saturnia pyri) je nejvetším evropským motýlem s rozpětím křídel 110 až 160 mm. Silně ohrožený druh, v Národním parku Podyjí a na Znojemsku docela hojný. Hlavní oblastí jeho výskytu jsou krajiny středomoří a jižní Evropy. U nás dosahuje severní hranice svého rozšírení. Pozorovat jej mužeme na jaře a počátkem léta v lokalitách lesostepí, vinic a sadu, predevším na ovocných stromech a keřích, kde se také páří a klade vajíčka.

Jako soumračný a noční živočich se stal symbolem nově vznikající Podyjské oblasti tmavé oblohy.