Správa národního parku Podyjí ocenila památkáře Kozdase i opravu střechy vranovského zámku

Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí obdržel za dlouholetou ochranu kulturní krajiny památkář Jan Kozdas. Vedení Správy parku ocenilo i opravu střechy vranovského zámku vstřícnou k rorýsům a netopýrům či Jana Šumpicha za jeho přínos k mapování a popularizaci podyjských motýlů. Lidé v internetovém hlasování pak nejvíce podpořili šetrnou péči o louky a pastviny v okolí Hnanic, za kterou stojí Pavel Chvatík a znovu i památkáře Kozdase. Správa parku letos na ocenění nominovala čtyři počiny. Uděluje ho od roku 2012.

Image

Jan Kozdas při předávání Dobrého skutku pro Podyjí 2018. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Jan Kozdas je výraznou regionální osobností, která požívá velkého respektu v odborných kruzích památkové péče i v rámci celonárodním. „Svým celoživotním dílem i osobní sympatií je úzce spjat s regionem Podyjí. Jeho přístup k ochraně zdejší historické a kulturní krajiny a jednoznačná kontinuální snaha o součinnost našich dvou oborů a vzájemnou podporu v koncepčních řešeních i v jednotlivých kauzách přispěly k zachování kulturních i přírodních hodnot zdejší krajiny,“ říká ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Dlouhá desetiletí ovlivňoval a ovlivňuje svou aktivitou i činnost Rady Národního parku Podyjí (dříve Poradního sboru Správy CHKO Podyjí). V neposlední řadě je pozoruhodná a příkladná jeho občanská angažovanost, zejména v Okrašlovacím spolku.

Image

Rekonstrukce střechy vranovského zámku a vletové otvory pro rorýsy. FOTO: Zdeněk Mačát / Správa Národního parku Podyjí.

V rámci rekonstrukce střechy vranovského zámku se stavební firmě podařilo zachovat stará hnízda rorýsů a vytvořit nová na vhodných místech po celé délce rekonstruovaných střech. Současně se podařilo obnovit krov tak, aby splňoval podmínky pro letní kolonii netopýra velkého a to bez narušení památkové hodnoty stavby.

Image

FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

„Sladit požadavky ochranářů, památkářů a stavařů je někdy dosti složité. V případě rekonstrukce krovů a střechy Státního zámku Vranov nad Dyjí se ale podařilo vše vyladit na výbornou. Přírodní hodnoty zde zůstaly zachovány nejen díky zodpovědnému chování investora, Národního památkového ústavu, ale zejména díky nadstandardnímu přístupu realizační firmy,“ popsala bioložka a náměstkyně ředitele Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Image

Jan Šumpich. FOTO: www.nm.cz

Třetím oceněným se stal Jan Šumpich. Za roky svého výzkumu významně přispěl nejen k odbornému poznání přírody Podyjí, ale i k jejímu přiblížení návštěvníkům, turistům i místním lidem. „Svým tichým způsobem trpělivě mapuje motýlí faunu území a najde i toho nejskrytějšího obyvatele podyjské krajiny. Přijede, zase odjede a po pár letech dodá materiál na vyčerpávající monografii kompletně mapující současnou podyjskou motýlí situaci,“ upřesňuje Reiterová. Pro území tak objevil několik desítek druhů, o jejichž výskytu dosud nebyly žádné údaje.

Image

Pastviny u Hnanic. FOTO: Archiv Správy Národního parku Podyjí

Bohužel se nám nepodařilo udržet regulérnost hlasování veřejnosti na našich internetových stránkách. Ocenění veřejnosti tak výjimečně dostanou dva nominované počiny. Památkář Jan Kozdas a farmář Pavel Chvatík, který se dlouhodobě stará o pastviny a louky v okolí Havraníků a Hnanic. „Díky pravidelnému sečení jsou jeho louky plné květů, stejně jako barevných motýlů nebo kobylek. Výnos travní hmoty přitom bývá vzhledem k suchým podmínkám a často obtížnému terénu velmi nejistý. Jako jeden z prvních navíc začal v Podyjí provádět extenzivní pastvu koní, díky které se na Hnanicku rozšířilo několik vzácných, na trus vázaných brouků,“ dodává Reiterová.

Image

Pavel Chvatík při předávání Dobrého skutku pro Podyjí 2018 / FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Správa Národního parku chce oceněním „Dobrý skutek“ poděkovat všem, kteří zvelebují krajinu Podyjí.