Správa Národního parku Podyjí ocenila bývalého ředitele partnerského Thayatalu

Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí dnes ve Znojmě obdržel bývalý ředitel rakouského Národního parku Thayatal Ludwig Schleritzko za podporu a prohlubování přeshraniční spolupráce obou institucí. Vedení Správy parku ocenilo i botanika Víta Grulicha za dlouhodobý přínos k poznání přírody území a Marka Venutu, který s přáteli a rodinou zvelebil okolí vstupu do Trauznického údolí. Lidé v internetovém hlasování pak nejvíce podpořili projekt učitelů a studentů znojemských základních škol. Správa parku letos na ocenění nominovala pět počinů. Uděluje ho od roku 2012.

Ludwig Schleritzko. Foto Archiv Národního parku Thayatal

Ludwig Schleritzko odešel po třech letech z vedení Národního parku Thayatal letos na jaře. „Od začátku svého působení se živě zajímal o dění na české straně hranice a chápal území obou národních parků jako nedělitelný celek. Podařilo se mu mezi námi vypěstovat ovzduší hluboké vzájemné úcty a důvěry. Zrodila se tak řada konkrétních společných projektů,“ uvedl ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Ve funkčním období ředitele Schleritzka, který je nyní zemský rada dolnorakouské vlády, se podařilo například obhájit i Certifikát přeshraniční spolupráce chráněných území Federace EUROPARC nebo podepsat novou dohodu o společném přístupu ke správě přírodních hodnot Podyjí a Thayatalu.

Vít Grurlich.

Docent Masarykovy Univerzity Vít Grulich bádal na území dnešního národního parku už před pádem železné opony. Zásadně se podílel i na Oborovém dokumentu CHKO Podyjí, jež položil základy budoucího nejvyššího stupně ochrany této jedinečné lokality. „Do Podyjí přivedl stovky svých studentů. Po celou svoji kariéru navíc vystupuje jako jeho přítel a obhájce. Věřím, že při jeho častých návštěvách mu krajina jeho sympatie vrací,“ zdůraznila botanička Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Úprava vstupu do Trauznického údolí. FOTO: Archiv Marka Venuty

Třetím oceněným se stal Marek Venuta. Spolu s rodinou a přáteli upravili nevzhledné místo u vstupu do Trauznického údolí mezi Popicemi a Konicemi u sochy Sv. Jana Nepomuckého a dlouhodobě se o něj začali starat. V době sucha například pravidelně zalévali strom na místě vysazený.

Držitelé ocenění Dobrý skutek pro Podyjí 2017. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Veřejnost poslala v internetové anketě nejvíce hlasů (208 z celkových 562) vzdělávacímu projektu PřírUčKa: Příroda – Učebnice – Kamarádka. Těžištěm projektu je vlastní terénní práce žáků, tedy výuka praxí s důrazem na specifické hodnoty regionu. „Program vede žáky k tomu, aby opustili školní lavice a ověřili si získané teoretické vědomosti na praktických příkladech. Vážíme si toho, že se zúčastnění učitelé nebáli opustit bezpečí tabulí a učebnic, aby dětem ukázali pestrost reálného světa,“ vyzdvihla Reiterová. Na projektu se podíleli učitelé a žáci hned ze čtyř znojemských škol. ZŠ a MŠ Pražská, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Přímětice, ZŠ nám. Republiky a v neposlední řadě i ZŠ Mládeže.

Správa Národního parku na Dobrý skutek pro Podyjí dále nominovala i Horní Břečkov za péči o stromy v obci a jejím okolí. Již samotnou nominaci chápe Správa parku jako svého druhu ocenění a chce takto poděkovat všem, kteří zvelebují Podyjí. Všechny nominované i oceněné projekty zájemci naleznou na www.nppodyji.cz/dobryskutek2017.