Správa Národního parku ladí plán své další cesty

S téměř padesáti připomínkami k chystanému Plánu péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo se v lednu vypořádávali odborníci ze Správy parku. Nejčastěji se týkaly staveb a rozvoje obcí, myslivosti nebo rybářství. Více než polovinu podnětů plně přijali. Další mohli akceptovat jen částečně nebo museli odmítnout. Neoficiální část přípravy dokumentu, který určí směřování parku na dalších deset let tak pomalu končí. Nyní projde oponenturou na Ministerstvu životního prostředí a poté i oficiální procedurou připomínkování a schvalování.

Ilustrační snímek

Starostové obcí a další členové Rady parku tak před oficiálním procesem připomínkování dostali možnost se do tvorby dokumentu zapojit. „Přistoupili jsme k předjednání Plánu péče na podzim minulého roku právě v okamžiku, kdy to koncept dokumentu umožňoval. I když nám to zákon neukládá, rozhodli jsme se tak proto, abychom ve vztahu k obcím vystupovali maximálně transparentně. Tento způsob konzultace se členy Rady považujeme za velmi potřebný a důležitý," řekl ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.   

Odborníci, podnikatelé, obce i zájmová sdružení ke konceptu Plánu péče nakonec podali na pětasedmdesát připomínek. Část z nich se překrývala. „Akceptovali jsme například většinu připomínek, které se týkaly možného stavebního rozvoje obcí. Omezení už nejsou formulovaná tak striktně. Větší důraz budeme klást na posouzení konkrétních případů. Do dokumentu jsme také jasněji definovali náš cíl více komunikovat s místními zemědělci a vinaři. Na základě připomínek jsme text upravili tak, aby byl přehlednější a srozumitelnější. K nedorozuměním by tak už nemělo docházet například v interpretaci našich plánů v oblasti turistiky," vypočítala vedoucí odboru ochrany přírody Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Správa Národního parku Podyjí naopak nemohla na žádost některých oponentů vyřadit cíl ponechat 75 procent území parku samovolnému vývoji. „Je to mezinárodní standard pro národní parky a Správa Podyjí k němu směřuje už od svého vzniku. Tento záměr navíc neomezí návštěvníky a území bude přístupné stejně jako dosud. Omezení se týká pouze prováděných lesnických zásahů," vysvětlila Reiterová.  Ochranáři budou i nadále usilovat o získání správy rybářského revíru na území parku, tak jak je to i v ostatních národních parcích v České republice, a o minimalizaci negativního vlivu provozu Vranovské přehrady. „Považujeme to za klíčové při ochraně ekosystému řeky," dodala Reiterová.

Plán péče je pro Správu Národního parku Podyjí zásadním dokumentem a určí její další směřovaní v příštích letech. Definuje její cíle v ochraně přírody a krajiny, ve veřejném využívání území a vědeckém výzkumu. Nyní dokument čeká oponentní řízení na Ministerstvu životního prostředí. Poté bude projednán v oficiálním připomínkovém a schvalovacím řízení, ve kterém budou mít obce, podnikatelé, zájmové skupiny a veřejnost znovu k dokumentu vyjádřit.