Společným směrem / In der gemeinsamen Richtung

Image

Odborná konference u příležitosti 20. výročí vzniku Národního parku Thayatal a 30. výročí vzniku Národního parku Podyjí 19. - 21. října 2021 (Hnanice, hotel Happy Star a hotel Vinice Hnanice)

Výsledky a další směřování ochrany přírody v Podyjí
Oba národní parky na Dyji (český i rakouský) slaví významné jubileum. Je důležité se ohlédnout a zamyslet nad úspěchy i problémy péče o přírodu a krajinu. 20 let přeshraniční spolupráce též ukazuje, že rozdíly v přístupech nemusí vést ke konfliktům, ale ke vzájemnému obohacení.

Stahněte si: 

Program (CZ) Program (CZ) (1,12 MB), Das Programm (DE) Das Programm (DE) (1,13 MB)

Základní informace pro účastníky (CZ) Základní informace pro účastníky (CZ) (1,03 MB) / Grundlegende Informationen für Teilnehmer (DE) Grundlegende Informationen für Teilnehmer (DE) (1,06 MB)

ABSTRAKTA Z KONFERENCE „SPOLEČNÝM SMĚREM – IN DER GEMEINSAMEN RICHTUNG“ / ABSTRACTS DER KONFERENZ „SPOLEČNÝM SMĚREM – IN DER GEMEINSAMEN RICHTUNG“ ABSTRAKTA Z KONFERENCE „SPOLEČNÝM SMĚREM – IN DER GEMEINSAMEN RICHTUNG“ / ABSTRACTS DER KONFERENZ „SPOLEČNÝM SMĚREM – IN DER GEMEINSAMEN RICHTUNG“ (469,93 KB)

Celý program konference bude tlumočen do češtiny a němčiny. I Das gesamte Konferenzprogramm wird in die tschechische bzw. deutsche Sprache gedolmetscht.

Konference je financována z projektu Přeshraniční konference k výročí vyhlášení národních parků (KPF-02-202) v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika /  Die Konferenz wird aus Mitteln des Projekts „Grenzüberschreitende Konferenz zum Gründungsjubiläum der  Nationalsparks“ (KPF-02-202) im Rahmen des Programms INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik finanziert.

logo-eu-interreg-600.jpg