Smil, vřes a rozrazil: Po deštích rozkvetlo největší české vřesoviště

(PRŮVODCE, FOTOGALERIE) Srpnový déšť přinesl na vyprahlé vřesoviště bohaté květy pozdního léta. Trávníky, které už připomínaly spíše suché strniště, se rozzářily zlatými květy smilu písečného a zahořanky žluté. Místy zase získaly zádumčivý fialový nádech díky hlaváči šedavému nebo kvetoucím keříčkům vřesu.

Image
Smil píščitý. FOTO: Archiv Správy Národního parku Podyjí

Smil písečný je teplomilným druhem vyskytujícím se na skalnatých a písčitých místech v nejteplejších oblastech České republiky. Jeho výrazná kanárkově žlutá květenství připomínají květy slaměnek, však je jim smil také příbuzný. Patří ke zvláště chráněným druhům a v naší přírodě je dnes už velmi vzácný. V červené knize je zahrnut v kategorii silně ohrožených. Může být považován i za léčivku, sušená květenství se využívají v lékařství jako droga s desinfekčními účinky nebo k podpoře funkce jater. O tom, že v trávníku vždy upoutal, svědčí řada lidových názvů. Říkalo se mu myší ouško, mládeneček, ale také dědek, láska boží a snad nejlépe vystihuje situaci, kdy smil zazáří z trávníku, jméno radostka.

Zoubkokvětý parazit

Image
Zahořanka žlutá. FOTO: Archiv Správy Národního parku Podyjí

Dalším světýlkem podzimních vřesovišť je zahořanka žlutá (dříve zdravínek žlutý). Lidově zvaná zoubkokvět podle nepravidelného tvaru koruny, kterým se hlásí k čeledi krtičníkovitých. Široce rozložené květonosné lodyhy této nízké bylinky nesou girlandy jemných převislých kvítků. Jako řada dalších krtičníkovitých patří zahořanka mezi poloparazitické rostliny: nenamáhá se s tvorbou rozsáhlého kořenového systému, raději zapustí malý kořínek do kořené sousední rostliny, a s její pomocí čerpá z půdy vodu a živiny. V České republice se vyskytuje vzácně, jen v nejteplejších oblastech (dolní tok Berounky a Vltavy, dolní Polabí, Haná a jižní Morava).

Image
Vřes obecný. FOTO: Archiv Správy Národního parku Podyjí

Pro vřes přišel letošní příděl vody poněkud pozdě, většina jeho květů zaschla dříve, než stačily vykvést. Tradiční fialová záplava nás tedy letos na vřesovištích nečeká. Protiváhu žlutým květům tvoří v této sezóně hlavně hlaváč šedavý a rozrazil klasnatý.

Stepní běžec

Image
Hlaváč šedavý. FOTO: Archiv Správy Národního parku Podyjí

Hlaváč šedavý připomíná svými palicemi modrofialových květů chrastavec, ale je jemnější, jakoby celý utkaný z babího léta. Celá rostlina tvoří kulovitý útvar – může se chovat jako tzv. stepní běžec. Po odkvětu zasychá, ve větru se snadno ulomí, celá rostlina se pak kutálí po travnatých pláních a cestou rozsypává semena všude kolem.

Image
Rozrazil vídeňský. FOTO: Archiv Správy Národního parku Podyjí

Vysoké modré svícny trčící z podzimní trávy na vřesovištích patří rozrazilu klasnatému. Ten je podzimním protipólem rozrazilu vídeňského, jeho jasně modré květy září z vřesovištních trávníků počátkem května. Rozrazil klasnatý je mohutnější (rostliny dosahují výšky i přes 50 cm) a jeho květenství je bohatší. Jednotlivé kvítky má však o něco drobnější, než jeho jarní příbuzný – průměr kvítku je kolem 0,5 cm.

Barvy podzimního vřesoviště doplňují listy třešní či růží, které již se začínají barvit žlutými a červenými tóny. Tato pestrost přírody rozhodně stojí za vidění. Více o podyjských vřesovištích se také můžete dozvědět v našem infomateriálu Vřesoviště v regionu Národního parku podyjí/Thayatal (pdf)