Ilustrovaný přírodovědný slovník a průvodce po biotopech

ImageCílem projektu je připravit pomůcku pro EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), která přiblíží přírodní hodnoty a zajímavosti NP Podyjí a Thayatal. Cílové skupiny: žáci 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové, zájmové spolky.

Výstupy:

Ilustrovaná česko - německá publikace v rozsahu 50 - 65 stran
Barevné provedení tisku. Součástí budou interaktivní edukační pomůcky, např. pracovní listy, papírové skládačky. Kroužková vazba, měkké desky, dvojjazyčně.
Počet výtisků 3000 ks, formát A4. 
Vybrané biotopy: voda (vodní tok), louky, listnatý les, suťový les, skalnatá stráň, vřesoviště, teplomilná doubrava 
Pro jednotlivé biotopy bude zpracováno 6 - 7 stran v tomto rozsahu: 2 str. celkového představení + 2 str. druhů vázaných na biotop + 1 str. slovíčka pojmů + 1 - 2 str. interaktivní prvek pro podporu fixace nových poznatků.
Publikace bude také obsahovat cca 10 stran výkladových pojmů.

Publikace bude částečně prodávána v informačních bodech Správ, nabídnuta školám a dalším zařízením.

Projekt „Ilustrovaný přírodovědný slovník a průvodce po biotopech" je realizovan s podporou Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (reg. číslo KPF-02-056, doba trvání projektu 1. 8. 2018 - 30. 9. 2019, celkové výdaje projektu jsou 19 800 EUR).