Skalní řícení v Hamrech

Silnice spojující Přední a Zadní Hamry pod Vranovem nad Dyjí prochází pod vysokou skalní stěnou známou pod názvem Hamerské vrásy. Její stáří je asi 800 miliónů roků a je tvořena bítešskou ortorulou s výraznou deskovitou odlučností. Hornina je rozpukána četnými puklinami. Zvláště pak v jarních měsících se stává, že ze stěny vypadne menší množství kamenů, které jsou potenciálně nebezpečné pro procházející občany nebo turisty. 

Starosta městyse Vranov se v letošním roce obrátil na Správu Národního parku Podyjí s upozorněním, že v březnu se ze stěny na silnici sesulo menší množství horniny. Naše organizace ihned požádala Hasičský záchranný sbor ve Znojmě o pomoc. Jejich lezecká skupina pak po několik dnů operovala ve svahu, pořezala nebezpečné a suché stromy hrozící vývratem a uvolnila množství nestabilních kamenů. Situace je proto nyní relativně bezpečná.

Přesto odborníci z České geologické služby zpracovávají odborný posudek, ve kterém navrhnou možná technická řešení eliminující nebezpečí vyplývající z dalších možných skalních řícení. Nad posudkem se nakonec sejde ředitel národního parku i starosta Vranova. O výsledku jejich jednání budeme samozřejmě informovat.