S dětmi doma: nabízíme ke stažení naše materiály pro školáky

Rozhodli jsme se v době uzavřených škol zpřístupnit naše materiály pro práci se školáky a předškoláky. Věříme, že v nich naleznete inspiraci pro práci s dětmi a spoustu úkolů a hádanek, které zvládnou vypracovat a vyřešit i samostatně.  Zároveň zde naleznete odkazy na videa z našeho seriálu Obrazky z Podyjí a Podyjský kaleidoskop. 

190417-lusteniny-600.jpg

Podyjské luštění

Možná jste již byli na výletě v Podyjí, anebo se na něj chystáte. Pokud se chcete dozvědět, jak se jmenují kytky, které zde rostou, zvířata, která zde žijí, v jakých prostředích se vzájemně potkávají a co zde vytvořil člověk můžete si pohrát s úkoly v tomto sešitku. Kdo ještě neumí pořádně číst, může si projít jednotlivé stránky s někým, kdo už čtení ovládá. Vezměte si tužku a pastelky a ať se vám daří!

Stáhněte si: Podyjské luštění Podyjské luštění (18,46 MB)

Podpořeno projektem „Grafické kolekce pro efektivní provoz informačních center”, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Společně přírodou – Ilustrovaný přírodovědný slovník a průvodce po biotopech

Ke stažení jsme připravili i ukázky z našeho česko-německého dvojjazyčného slovníku. Dozvíte se v něm zajímavosti o různých životních prostředích Podyjí, jako jsou například vřesoviště, stepní trávníky nebo teplomilné doubravy. Celou publikaci si můžete koupit za 65 Kč.

Stáhněte si ukázky s pracovními listy:

Voda Voda (841,73 KB)
Rostliny živitelky Rostliny živitelky (4,73 MB)
Jarní les Jarní les (1,32 MB)
Plody stromů Plody stromů (1,35 MB)
Pobytové stopy zvířat Pobytové stopy zvířat (5,24 MB)
Půda Půda (519,71 KB)

Projekt „Ilustrovaný přírodovědný slovník a průvodce po biotopech" je realizovan s podporou Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (reg. číslo KPF-02-056, doba trvání projektu 1. 8. 2018 - 30. 9. 2019, celkové výdaje projektu jsou 19 800 EUR).

Obrázky z Podyjí 

Je u nás jen velmi málo oblastí, kde se zachovala příroda v celé své pestrosti a kráse. Národní park Podyjí je jedním z takových klenotů, druhové bohatství je díky jeho poloze zcela výjimečné. Půlhodinový snímek provází diváka časem i prostorem jedinečné „galerie“, kterou na jihozápadě Moravy vytvořila řeka Dyje. Ukazuje místa a děje podivuhodné, se kterými se jinde nesetkáme, ale i takové, jaké můžeme najít ve svém okolí. Seznamuje s dramatickou geologickou historií území i s vývojem po poslední době ledové, který nekončí ani dneškem. Představeny jsou nejcennější biotopy, které se dnes vyvíjejí bez lidského zásahu, stejně jako vzácné rostlinné a živočišné druhy. Pozornost je věnována i významné roli člověka v celé historii Podyjí.

Na snímek navazuje série krátkých dokumentů na rozličná témata. Podívat se na ně můžete podívat pod těmito odkazy 

Obrázky z Podyjí  (27 min)

V ráji plazů (8 min)
Jasoň dymnivkový (6 min)
Teplomilná doubrava (6 min)
Pralesovatění  (7 min)
Poutní cesta (6 min)
Vesniček ráj to na pohled (8 min)
Ten, který sloužil (6 min)
Dialog o Dyji (7 min)

Podyjské komiksy

190417-knizky-600.jpg

Rostliny útočí
Nebezpeční dobyvatelé. Příroda se těžko brání šíření některých nepůvodních druhů rostlin a živočichů, které vytlačují původní druhy z jejich stanovišť. Proto je šíření těchto druhů velmi nebezpečné.Rostliny útočí Rostliny útočí (1,45 MB)

Stěhování vydry
Proč zde vydra nemůže bydlet? Provoz vodní elektrárny ve Vranovské přehradě způsobuje nepřirozené každodenní kolísání hladiny v řece Dyji. Vydra podobně jako i některé další organismy na takto narušeném toku nemůže trvale žít. Stěhování vydry Stěhování vydry (1,39 MB)

Netopýři chtějí spát
Rušení netopýrů v zimních úkrytech (jeskyně, štoly, sklepy apod.) pro ně znamená vážné ohrožení, které může vést k úhynu i k vymizení druhu z lokality. Netopýři chtějí spát Netopýři chtějí spát (1005,12 KB)

Kde žije kudlanka
Vřesoviště bylo v minulosti tradiční pastvinou pro ovce a kozy z okolních vesnic. Žila zde i kudlanka. Když pastva přestala, vřesoviště začalo zarůstat travou a křovinami a kudlance se zde žilo velmi těžce. Proto jsou sem znovu přivážena stádečka ovcí i koz, aby vřesoviště bylo zachráněno pro kudlanku i pro nás. Kde žije kudlanka Kde žije kudlanka (1,03 MB)

Kdo tu bydlí
Opuštěná lidská sídla se často stávají útočištěm zvířat a rostlin. V Podyjí může být příkladem zřícenina Nového Hrádku, kde kromě strašidel našly svůj domov mnohé chráněné druhy. Kdo tu bydlí Kdo tu bydlí (1,08 MB)

Podpořeno projektem „Grafické kolekce pro efektivní provoz informačních center”, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Podívejte se i na materiály ostatních národních parků

Více než 70 pracovních listů z dílny Národního parku Šumava vám například představí jednotlivé živočichy Národního parku Šumava jako např. rysa, vlka, tetřeva, tetřívka, kočku divokou a mnoho dalších druhů. Národní park Šumava - pracovní listy 

Na internetových stránkách Národního parku České Švýcarsko najdou zájemci volně ke stažení skoro dvě desítky publikací a pracovních materiálů, které jsou koncipované tak, aby byly k užitku jak dětem, tak i dospělým. Dobrým začátkem mohou být například komiksy o zdejších zvířatech, na které pak navazují i pracovní listy. Národní park České Švýcarsko - vzdělávací materiály

Krokonošský národní park - brožůry