Sborník studií o Podyjí zvýšil svoji vědeckou prestiž. Vyšlo také nové číslo

Sborník vědeckých studií o Podyjí Thayensia zvýšil svoji vědeckou prestiž.  Od začátku roku je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR. Nově v redakční radě zasedli i zástupci rakouského Národního parku Thayatal. Vyšlo také jeho jedenácté číslo. K dispozici je na našem webu. Ve fyzické podobě si ho můžete koupit na Správě Národního parku Podyjí.

Zahrnutí do seznamu recenzovaných periodik je významným milníkem v existenci časopisu. „Znamená to zvyšující se kvalitu i prestiž časopisu. Zvyšuje se také motivace pro autory z akademického prostředí v něm publikovat. Za text v časopise mohou získávat body pro svá pracoviště,“ vysvětil vedoucí redaktor Thayansie Martin Valášek.

Podívejte se také:
Online archiv sborníku Thayensia

Redakční rada také rozšířila své řady o dva nové členy ze sousedního Rakouska. "Rozšířil se tak dosah periodika o přilehlou část Dolního Rakouska a časopis se tak stává - i přes své regionální vymezení - do jisté míry časopisem mezinárodním. Považujeme to rovněž za pokrok a úspěch,“ uvedl Valášek.

K dispozici je nové číslo sborníku. Zájemci se v něm dozvědí novinky o mokřadech v Podyjí, nové objevy z říše podyjských hub nebo o historii zimního sčítání vodním ptáků v národním parku. Jednotlivé příspěvky si můžete stáhnout z našeho webu.

Odborný časopis vychází od roku 1998. Posláním sborníku je publikovat původní práce ze společenskovědních a přírodovědných oborů z širšího regionu Podyjí s těžištěm v bilaterálním Národním parku Podyjí / Thayatal. Počínaje číslem 6 (2004) je kompletní znění článků ke stažení ve formátu PDF na našem webu. Doplnění starších čísel je v přípravě