Samoobnova rybích populací nezastaví rybaření v národním parku

Správa Národního parku Podyjí chce cíleně pracovat na vytvoření samostatných a rozmnožování schopných populací ryb v Dyji, především našich původních lososovitých (pstruha potočního a lipana podhorního). Abychom předešli spekulacím o tom, jaká je představa správců národního parku o rybaření na Dyji v jeho hranicích, přinášíme následující výběr z připravovaného Plánu péče a pravidla, o jejichž naplnění chceme v následujících letech usilovat. Rybáři k řece budou mít i nadále přístup a povolenky by získávali v dosud obvyklém režimu.

Image

Snaha o přirozenou reprodukci

Docílit přirozené obnovy populací místních ryb chce Správa například spoluprací s rakouskými partnery v Národním parku Thayatal, kteří už nyní zkoumají možnosti odchovu jiker a plůdků přímo v přírodních podmínkách obou národních parků. Ryby jsou tak lépe připraveny k ochraně před svými přirozenými nepřáteli a k získávání potravy než ty, které by do řeky byly vypuštěny z jiných chovů. Maximálně by se tak omezilo vysazování ryb nejasného původu.  Nepůvodní druhy, pstruh duhový a siven americký, by se vysazovali pouze ve vybraných částech revíru a v omezených počtech.

Jedním z dalších kroků bude snaha o vytvoření rybích přechodů ve zbytcích starých jezů na řece. Ryby by tak měly možnost se volně pohybovat po celém úseku národního parku.  Správa parku chce také i nadále hledat vhodné řešení kolísání průtoku s provozovateli vodní elektrárny ve vranovské přehradě. 

Možnost ponechání úlovku

Správa Národního parku Podyjí samozřejmě počítá se spoluprací se sportovními rybáři. Podle našich představ by se ale pravidla rybolovu měla částečně změnit. Rybáři by v revírech národního parku mohli i nadále muškařit na umělou mušku pomocí muškařského prutu a muškařské šňůry.  Odnést by si mohli pstruhy duhové a siveny americké. Pstruhy potoční ovšem jen ve velikosti 25 - 30 cm. Větší ryby mají totiž největší význam pro přirozenou reprodukci. Celoročně hájený by zde byl lipan podhorní, alespoň pokud budou nadále jeho stavy tak nízké,  jako posud  Aby mohla být lépe chráněna trdliště této ryby, bude Správa parku usilovat o zkrácení lovné sezóny na období od května do srpna (tedy o 15 dní proti současnému stavu).  Volnější režim rybolovu i zarybňování by platil pro část revíru Dyje 14 nad jezem v Zadních Hamrech u Vranova nad Dyjí.

Přesnější evidence

Na některých úsecích řeky by podle našich představ měli mít rybáři také povinnost průběžně přesně evidovat všechny ulovené ryby, tedy nejen ty ponechané. Umožnilo by to pravidelné vyhodnocování stavu rybí populace a schopnosti její samoobnovy, zlepšení hospodaření na řece a případné uvolnění nebo zpřísnění pravidel rybolovu.  Pokud by například rybáři vychytali odborníky stanovené kritické množství ryb, neznamenalo by to pro ně konec rybolovu pro daný revír, jen by byl v následující sezóně omezen povolený počet ponechaných kusů ryb.

Správa parku také řeší žádost rakouské strany o sjednocení přístupu k řece na obou stranách hranice.  Národní park Thayatal usiluje o vyloučení rybolovu na státní hranici pod soutokem s Kajabachem.

Správa parku věří, že výše uvedená opatření umožní rybám v řece se samostatně a přirozeně rozmnožovat. Ve svém důsledku tak z nich budou mít prospěch i sportovní rybáři. Ti se k návrhu připravovaného Plánu péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo budou moci vyjádřit v připomínkovém řízení, které Ministerstvo životního prostředí vyhlásí v nejbližších měsících.