Růže bedrníkolistá – Rosa spinosissima

Je to keř až 1 m vysoký, intenzivně se šířící kořenovými výmladky, s hustými štětinatými ostny. Plody jsou kulovité, tmavohnědé až černé vysýchavé šípky, které mají dlouhé stopky. V ČR je velmi vzácná, a proto ji řadíme mezi zvláště chráněné druhy rostlin.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Rosa_spinosissima_Sturm08046.jpg/800px-Rosa_spinosissima_Sturm08046.jpg

Kde roste: Růže bedrníkolistá je silně světlomilný druh, snášející nejsušší podklady. Vyskytuje se na teplých a suchých místech, výslunných mezích, křovinatých stráních, ve štěrbinách skal nebo na vřesovištích. Většinou se jedná o stepní či lesostepní biotopy nebo šípákové doubravy. Toto jsou i její typické lokality výskytu v Národním parku Podyjí.

Využití: V zahradní a krajinářské tvorbě se příliš neuplatňuje, snad pouze do specifických skalkových či vřesovištních kompozic, stala se však výchozím hybridizačním materiálem pro celou škálu odrůd sadových růží.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka